NO

alltid {adverb}

volume_up
alltid (også: bestandig)
volume_up
always {adv.} (at all times)
14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Bakterier kontroller alltid sykdomsprosessen med 'quorum sansing'.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.
alltid (også: hele tiden, konstant)
14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Bakterier kontroller alltid sykdomsprosessen med 'quorum sansing'.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.
alltid (også: evig)
volume_up
ever {adv.} (always)
Hvis jeg noen gang kommer ut herfra, vil det alltid være en merkelapp ved navnet mitt.
If I ever get out of here, there will always be a mark by my name.
Og tross min frykt for alltid å bli sett på for lenge, så var jeg fasinert av ideen om talte ord poesi.
And despite my fear of ever being looked at for too long, I was fascinated by the idea of spoken word poetry.
Hvis du noensinne tenker at ditt liv er dårlig, så husk alltid at det er en annen deg, som har gjort mye verre avgjørelser enn det.
If you ever think that your life is rubbish, always remember there's another you that's made much worse decisions than that.
alltid (også: bestandig)
volume_up
ever {adv.} (at any time)
Hvis jeg noen gang kommer ut herfra, vil det alltid være en merkelapp ved navnet mitt.
If I ever get out of here, there will always be a mark by my name.
Og tross min frykt for alltid å bli sett på for lenge, så var jeg fasinert av ideen om talte ord poesi.
And despite my fear of ever being looked at for too long, I was fascinated by the idea of spoken word poetry.
Hvis du noensinne tenker at ditt liv er dårlig, så husk alltid at det er en annen deg, som har gjort mye verre avgjørelser enn det.
If you ever think that your life is rubbish, always remember there's another you that's made much worse decisions than that.

Eksempler av "alltid" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
NorwegianOg jeg forteller alltid folk at jeg vil ikke komme og se ut som en vitenskapsmann.
And I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
NorwegianEr det noe du alltid har tenkt å gjøre, hatt lyst til å prøve, men bare... har ikke?
Is there something you've always meant to do, wanted to do, but just ... haven't?
NorwegianDu bør bruke et mobiltelefonnummer, slik at du alltid har tilgang til telefonen.
You should use a mobile phone number so that you always have access to it.
NorwegianDet er alltid noen som spør mattelæreren, "Vil jeg få bruk for matematikk i hverdagen?"
Someone always asks the math teacher, "Am I going to use calculus in real life?"
NorwegianVi dro ned til flystripen tidlig fordi dette er Hæren, og vi starter alltid tidlig.
We went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
Norwegian14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
NorwegianVi er alltid villige til å samarbeide med deg om å løse eventuelle problemer.
We're always willing to work with you to resolve any issues you might have.
Norwegian«Info»-fanen og «Innlegg»-fanen vises alltid for alle som besøker profilsiden.
The "About" tab and "Posts" tab will always appear to anyone who visits the profile page.
NorwegianDu kan alltid se den fullstendige listen over tillatelser en app kan bruke på enheten din.
You can always see the full list of permissions an app can access on your device.
Norwegian(Latter) Jeg har alltid landet som en melon ut av et vindu i tredje etasje.
(Laughter) I always landed like a watermelon out of a third floor window.
NorwegianEr du lei av å alltid måtte logge deg av for å bytte mellom kontoer på din egen datamaskin?
Tired of always signing out to switch between your accounts on your own computer?
NorwegianSystemet vårt vil alltid forsøke å maksimere verdien av hver eneste visning i en auksjon.
Our system will always try to maximize the value of every impression in an auction.
Norwegian2:45 Når jeg fotograferer dem, husker jeg alltid lærdommen fra bestefar.
2:45 When I'm photographing them, I cannot help but remember my grandfather's lesson.
NorwegianBruk filtre i Gmail for å alltid eller aldri merke en bestemt type meldinger som viktige.
Use filters in Gmail to always or never mark a certain type of message as important.
NorwegianMed Nexus 5 er du alltid den første til å få de nyeste Android-oppdateringene fra Google.
With Nexus 5, you’re always the first to get the latest Android updates from Google.
NorwegianMed Google Play har du alltid den neste store leseopplevelsen innen rekkevidde.
With Google Play, your next great read is always at your fingertips.
NorwegianOg det er innside og utside, selvet og det andre, og det andre er alltid svært forskjellig.
And it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
NorwegianSå, lærdommen fra fysikken er at entropi vil alltid øke, det er en grunnleggende lov.
So, the lesson from physics is that entropy will always increase; it's a fundamental law.
NorwegianDet finnes to typer informasjon som alltid samles inn gjennom Origin.
There are two types of information that are always collected through Origin.