Norsk-engelsk oversettelse av "aller"

NO

"aller" engelsk oversettelse

EN
NO

aller {adverb}

volume_up
aller (også: veldig)
volume_up
very {adv.} (true, truly)
For om vi kan boble opp det aller beste fra en betydelig større dam, så vil dette hjulet snurre.
Because, if we can bubble up the very best from a vastly larger pool, this wheel turns.
(Historisk notis: Dette var den aller første 3 minutters publikumsforedraget gitt fra TED scenen, i 2005.)
(Historical note: This was the very first 3-minute audience talk given from the TED stage, in 2005.)
You're the very first people to see this.

Eksempler av "aller" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg aller mest ville jeg være det femte medlemmet av Depeche Mode eller Duran Duran.
And mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.
NorwegianSelv om nettstedet ditt kan være bra på mange områder, bør du fokusere på det som er aller best.
Though your site may be good at many things, you should focus on what it’s great at.
NorwegianFor om vi kan boble opp det aller beste fra en betydelig større dam, så vil dette hjulet snurre.
Because, if we can bubble up the very best from a vastly larger pool, this wheel turns.
NorwegianOg aller først vil jeg kjapt differensiere mellom mot og tapperhet.
And I want to separate courage and bravery for you for a minute.
Norwegian(Historisk notis: Dette var den aller første 3 minutters publikumsforedraget gitt fra TED scenen, i 2005.)
(Historical note: This was the very first 3-minute audience talk given from the TED stage, in 2005.)
NorwegianDere er de aller første som får se dette.
Norwegian10:59 Det finnes et kjent tankeeksperiment som berører ved akkurat dette som sa, hva om du bygget en bil av de aller beste bildelene?
10:59 There's a famous thought experiment that touches exactly on this that said, what if you built a car from the very best car parts?
Norwegian15:14 Da jeg var fem år gammel ble jeg kjent med kanskje den aller mest vesentlige ingrediensen jeg føler at en fortelling bør ha, men som sjelden manes frem.
15:14 When I was five, I was introduced to possibly the most major ingredient that I feel a story should have, but is rarely invoked.
NorwegianIkke alle kan lese musikk eller eier et kamera, men alle kan kommunisere på en aller annen måte, og alle har historier som resten av oss kan lære av.
Not everyone can read music or owns a camera, but everyone can communicate in some way, and everyone has stories that the rest of us can learn from.
NorwegianMen når vi våger å bryte den stillheten, eller når vi våger å se, og vi skaper konflikt, gjør vi det mulig for oss selv og folkene rundt oss å gjøre vår aller beste tenking.
But when we dare to break that silence, or when we dare to see, and we create conflict, we enable ourselves and the people around us to do our very best thinking.
NorwegianMin mor forklarte magien med denne maskinen den aller aller første dagen.
My mother explained the magic with this machine the very, very first day. She said, "Now Hans, we have loaded the laundry. The machine will make the work. And now we can go to the library."