Norsk-engelsk oversettelse av "alle sammen"

NO

"alle sammen" engelsk oversettelse

EN
NO

alle sammen {adverb}

volume_up
alle sammen
volume_up
all {adv.} (everyone)
Fordi, vi vet alle sammen, klisjeaktig nok, at hemmeligheten til å leve er å gi.
Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.
alle sammen benytter seg av dette molekylet for kommunikasjon mellom arter.
So they're all using this molecule for interspecies communication.
Og vi vet det alle sammen, når vi er kjempestresset, da oppfører vi oss ikke perfekt.
So we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.

Eksempler av "alle sammen" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg vi vet det alle sammen, når vi er kjempestresset, da oppfører vi oss ikke perfekt.
So we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.
NorwegianOg jeg har ikke nok tid til å snakke om alle sammen, men tenk på egeninteresse.
And I don't have enough time to talk about all of them, but think about self-interest.
NorwegianFordi, vi vet alle sammen, klisjeaktig nok, at hemmeligheten til å leve er å gi.
Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.
Norwegianalle sammen benytter seg av dette molekylet for kommunikasjon mellom arter.
So they're all using this molecule for interspecies communication.
NorwegianDet jeg kan fortelle dere om dette er: det er universelt, vi tenker det alle sammen.
The things I can tell you about it: it's universal; we all have it.
NorwegianDet andre signalet var at alle skulle gjøre stjernehopp sammen.
The second signal was for everybody to do Jumping jacks together.
NorwegianDe sto alle sammen i rampelyset, selv om hvert bein i kroppen deres sa at de ikke skulle gjøre det.
And they all took the spotlight, even though every bone in their bodies was telling them not to.
NorwegianDe kom inn alle sammen, og jeg fortalte dem at det var noe skikkelig vanskelig greier i denne maskinen.
They all came in there, and I told them that there's some really difficult stuff on this computer.
NorwegianGmail grupperer alle svar sammen med den opprinnelige meldingen, slik at de danner en «samtale» eller «tråd».
Gmail groups all replies with their original message, creating a single conversation or thread.
NorwegianIntet liv, fra det minste livsform til alle sammen her, ville vært mulig uten disse små mikromaskinene.
No life, from the smallest life to everybody here, would be possible without these little micro-machines.
Norwegian(Latter) Sammen med meg, alle sammen -- hver gang du leser eller sier det, lager du en annen kopi i hjernen.
(Laughter) With me, everybody -- every time you read it or say it, you make another copy in your brain.
NorwegianDe kan bare vinne hvis alle ror sammen som et lag.
They can only win if they all pull together as a team.
NorwegianDet betydde noe som ville koble oss alle sammen.
It meant something that would connect us all together.
Norwegian0:11 Først og fremst vil jeg unnskylde til dere alle sammen, fordi jeg har ikke noen form for PowerPoint presentasjon.
0:11 I'd like to apologize, first of all, to all of you because I have no form of PowerPoint presentation.
NorwegianDe avgir stemmer med disse kjemiske stemmesedler, sedlene blir talt opp, og så vil alle sammen svare i tråd med avstemningen.
They vote with these chemical votes, the vote gets counted, and then everybody responds to the vote.
NorwegianOg de levde lykkelig sammen i alle sine dager.
NorwegianAlle sammen her er mellom 20 og 30 år gamle, og de er motoren til vitenskapelig oppdagelse i dette landet.
All of those people are between 20 and 30 years old, and they are the engine that drives scientific discovery in this country.
NorwegianJeg heiet med sammen med alle de andre.
NorwegianVi trenger at det kobler oss alle sammen.
NorwegianVi overhalte alle sammen, reparerte dem.

Lignende oversettelser av "alle sammen" på engelsk

sammen adverb
English
alle adjektiv
English
alle adverb
English
alle pronomen
alt sammen adverb
legge sammen verb
English
trekke sammen verb
alle rettigheter er forbeholdt
bryte sammen verb
alle veier fører til Rom
falle sammen verb
alle gode ting er tre
alle og enhver pronomen