Norsk-engelsk oversettelse av "alle"

NO

"alle" engelsk oversettelse

EN
EN
EN
EN

"all" norsk oversettelse

NO
volume_up
all {subst.}
NO
NO
NO

alle {pronomen}

volume_up
Men alle har – og jeg tror at i et pluralistisk samfunn – så satser alle på noe.
But everybody's got -- and I believe in a pluralistic society -- everybody's betting on something.
Alle så på bilprodusentene og skjønte at de var i store problemer.
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Det andre signalet var at alle skulle gjøre stjernehopp sammen.
The second signal was for everybody to do Jumping jacks together.
Det er ikke realistisk med livslang behandling for alle i de fattige landene.
It's not realistic with lifelong treatment for everyone in the poorest countries.
Alle trenger visshet om at de kan unngå smerte og i det minste være komfortable.
Everyone needs certainty that they can avoid pain and at least be comfortable.
Det er derfor vanskelig å komme frem til en «gjennomsnittlig» klikkfrekvens for alle.
So, it's difficult to determine an 'average' CTR for everyone.
EN

all {adjektiv}

volume_up
1. "whole"
I meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Jeg møter hele tiden folk som har alt det, og de er ikke nødvendigvis lykkelige.
Not all the time -- these things aren't absolute -- but a lot of the time.
Nå er hele tiden -- disse tingene er ikke absolutte -- men mye av tiden.
9:13 OK, how is all this complex circuitry set up in the brain?
9:13 OK, hvordan er hele dette komplekse kretssystemet satt opp i hjernen?

Eksempler av "alle" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianAlle trenger visshet om at de kan unngå smerte og i det minste være komfortable.
Everyone needs certainty that they can avoid pain and at least be comfortable.
NorwegianDet tok livet av 90 prosent av alle fuglene, som i dette området er mange fugler.
It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.
NorwegianDe som svarte sa at flott sex treffer alle de fem sansene på et ekstremt nivå.
Respondents said that great sex hits all of the five senses at an extreme level.
NorwegianSå det er hva jeg skrev på toppen av mappen, og jeg begynte å se på alle dataene.
So I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
NorwegianTenk om alle disse rutinene og denne plattformen var tilgjengelig før noe går galt.
Imagine if we could have these systems ready to go in a place before a disaster.
NorwegianFor eksempel så lagde vi bøker -- ikke for salg -- som alle i området kunne få.
For example, we did books -- not for sale -- that all the community would get.
NorwegianDu kan også klikke på nedoverpilen ved siden av Svar-knappen og velge Svar alle.
You can also click the down arrow next to the Reply button and select Reply to all.
NorwegianVær oppmerksom på at ikke alle utgivere er pålagt å levere skatteinformasjon.
Please be aware that not all publishers are required to provide tax information.
NorwegianJeg kan ikke tro at de gjorde alle de tingene og ikke hadde et moderne språk.
I can't believe they did all those things and didn't also have a modern language.
NorwegianDet er bra for dere fordi dere kan få en pause etter alle disse fantastiske folkene.
It's good for you because you can have a break after all these fantastic people.
NorwegianVi vet alle at sauer ikke akkurat er rakettforskere -- de er ikke spesielt smarte.
We all know sheep are not exactly rocket scientists -- they're not very smart.
NorwegianDet er ikke realistisk med livslang behandling for alle i de fattige landene.
It's not realistic with lifelong treatment for everyone in the poorest countries.
NorwegianSpråk som ikke støttes AdSense er dessverre ikke tilgjengelig på alle språk ennå.
Unsupported Language Unfortunately, AdSense is not yet available for all languages.
NorwegianDe mer ulike land kommer dårligere ut når det gjelder alle disse sosiale problemene.
The more unequal countries are doing worse on all these kinds of social problems.
NorwegianMen han kunne pugge alle behov til alle de vesener han er, han vil, han gjorde det.
But he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
NorwegianSletting av Google-kontoen påvirker alle produktene knyttet til denne kontoen.
Deleting your Google Account will affect all products associated with that account.
NorwegianDu kan deaktivere alle bakgrunnsapper slik at de ikke kjører når du lukker Chrome.
You can disable all background apps from running when you have closed Chrome.
NorwegianLisensieringstjenesten for Google Play er tilgjengelig, og anbefales, for alle apper.
Google Play Licensing Service is available and recommended for all applications.
NorwegianDet anbefalte annonseoppsettet er ment for alle plasseringene i hele malen din.
The recommended ad layout is for all placements across your entire template.
NorwegianOg vi vet det alle sammen, når vi er kjempestresset, da oppfører vi oss ikke perfekt.
So we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.

Synonymer (engelsk) for "all":

all
all right
all together