NO

alkohol {hankjønn}

volume_up
alkohol
0:53 Leirturen var mer som en fyllefest uten alkohol.
0:53 Camp was more like a keg party without any alcohol.
Noen av mine favoritter er sjokolade og te, blåbær, alkohol i moderate mengder, stressmestring og canabanoider som fins i marijuana.
Some of my favorite things, like chocolate and tea, blueberries, alcohol in moderation, stress management and cannabinoids found in marijuana.
Disse systemene benyttes ofte for å filtrere for eksempel voksent innhold og ulovlig fildeling samt salg av skytevåpen, narkotika, alkohol og tobakk.
These systems are often put in place to filter content such as adult and illegal filesharing as well as the sale of firearms, drugs, alcohol and tobacco.

Eksempler av "alkohol" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian0:53 Leirturen var mer som en fyllefest uten alkohol.
0:53 Camp was more like a keg party without any alcohol.
NorwegianNoen av mine favoritter er sjokolade og te, blåbær, alkohol i moderate mengder, stressmestring og canabanoider som fins i marijuana.
Some of my favorite things, like chocolate and tea, blueberries, alcohol in moderation, stress management and cannabinoids found in marijuana.
NorwegianDisse systemene benyttes ofte for å filtrere for eksempel voksent innhold og ulovlig fildeling samt salg av skytevåpen, narkotika, alkohol og tobakk.
These systems are often put in place to filter content such as adult and illegal filesharing as well as the sale of firearms, drugs, alcohol and tobacco.
NorwegianEn tredjedel av alle overdoser i USA -- og det inkluderer kokain, heroin, alkohol, alt -- en tredjedel av overdoser er reseptbelagte medisiner.
One-third of all drug overdoses in the U.S. -- and that includes cocaine, heroin, alcohol, everything -- one-third of drug overdoses are prescription medications.
NorwegianVær oppmerksom på at reklame for forbudt innhold omfatter koblinger til nettsteder som ikke følger våre retningslinjer for legemiddel-, alkohol- og tobakkrelatert innhold.
Please be aware that the promotion of prohibited content includes providing links to sites that do not follow our drug, alcohol, and tobacco-related content policies.