Norsk-engelsk oversettelse av "Alice"

NO

"Alice" engelsk oversettelse

EN
EN

"Alice" norsk oversettelse

NO
NO

Alice {egennavn}

volume_up
Alice
volume_up
Alice {egen.} (female given name)
Det vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
Dette er det Alice betaler for hvert av klikkene hun får fra denne auksjonen.
This is the price that Alice pays for each of her clicks resulting from this auction.
Alice var veldig utadvendt og sosial, og George var en hermitt.
So, Alice was very outgoing and sociable, and George was a recluse.
EN

Alice {egennavn}

volume_up
1. "female given name"
Alice
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
Det vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
This is the price that Alice pays for each of her clicks resulting from this auction.
Dette er det Alice betaler for hvert av klikkene hun får fra denne auksjonen.
So, Alice was very outgoing and sociable, and George was a recluse.
Alice var veldig utadvendt og sosial, og George var en hermitt.

Eksempler av "Alice" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDet vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
NorwegianDette er det Alice betaler for hvert av klikkene hun får fra denne auksjonen.
This is the price that Alice pays for each of her clicks resulting from this auction.
NorwegianFor å komme høyere enn Bob, som har den nest beste annonsen, må Alice by 24,08 NOK.
The amount that’s required for Alice to rank above the next best ad -- Bob’s -- is $3.01.
Norwegian3:48 Så i 25 år hadde Alice Stewart en veldig stor kamp foran seg.
3:48 So for 25 years Alice Stewart had a very big fight on her hands.
NorwegianDet betyr at organisasjoner for det meste ikke kan gjøre hva George og Alice gjorde til så stor effekt.
It means that organizations mostly can't do what George and Alice so triumphantly did.
NorwegianAlice var veldig utadvendt og sosial, og George var en hermitt.
So, Alice was very outgoing and sociable, and George was a recluse.
Norwegian2:50 Uansett, Alice Stewart skyndte seg å publisere sitt foreløpige funn i The Lancet i 1956.
2:50 Nevertheless, Alice Stewart rushed to publish her preliminary findings in The Lancet in 1956.
Norwegian1:27 Men, Alice hadde problemer med å få midler til sin forskning.
1:27 Now, Alice had trouble getting funding for her research.
NorwegianDen faktiske CPC-en Alice betaler, er dermed 24,08 NOK per klikk.
Alice therefore pays an Actual CPC of $3.01 per click.
NorwegianHun jobbet med en statistiker som het George Kneale, og George var omtrent alt Alice ikke var.
She worked with a statistician named George Kneale, and George was pretty much everything that Alice wasn't.
NorwegianAlice var veldig varm, veldig empatisk overfor sine pasienter.
Alice was very warm, very empathetic with her patients.
NorwegianAlice vinner auksjonen fordi hun byr høyest, basert på en kombinasjon av CPC-bud og kvalitetspoeng.
Alice wins the auction because she is bidding the highest, based on a combination of CPC bid and Quality Score.
NorwegianAlice og George var veldig gode til konflikt.
NorwegianAlice betaler med andre ord det samme som Bob (8,08 NOK) for den første tredjedelen av klikkene (samme antall klikk som Bob fikk).
Conceptually, Alice pays what Bob did ($1.01) for the first one-third of her clicks, the same number of clicks Bob received.
NorwegianAlice's datter fortalte meg at hver gang Alice gikk opp mot en vitenskapskollega, fikk de henne til å tenke, og tenke, og tenke igjen.
Alice's daughter told me that every time Alice went head-to-head with a fellow scientist, they made her think and think and think again.
NorwegianFordi det var kun ved ikke å kunne bevise at hun tok feil, at George kunne gi Alice den selvtilliten hun trengte til å vite at hun hadde rett.
Because it was only by not being able to prove that she was wrong, that George could give Alice the confidence she needed to know that she was right.
NorwegianUt fra den relative CTR-en for plassering får Alice tre ganger flere klikk i topplasseringen enn hun ville ha gjort i den andre plasseringen.
According to the Relative CTR of position, Alice is getting three times as many clicks by being in the top position compared to being in the second position.
NorwegianFolk ble veldig engasjerte, det var snakk om Nobelprisen, og Alice måtte virkelig skynde seg for å prøve å studere alle tilfellene av barnekreft hun kunne finne før de forsvant.
People got very excited, there was talk of the Nobel Prize, and Alice really was in a big hurry to try to study all the cases of childhood cancer she could find before they disappeared.