NO

alene {adverb}

volume_up
alene
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
alene
volume_up
alone {adv.} (by oneself)
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
alene (også: bare, kun)
volume_up
alone {adv.} (only)
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
alene
volume_up
alone {adv.} (without outside help)
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
alene (også: kun)

Eksempler av "alene" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianFaktisk, har vi visst i århunder at å være alene besitter en transendental kraft.
And in fact, we have known for centuries about the transcendent power of solitude.
Norwegian2:33 La oss spore reisen til de millioner med korker som kommer seg til sjøs alene.
2:33 Let's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
NorwegianDe trenger å jobbe alene fordi det er her dypere tanker delvis kommer fra.
They need to work on their own because that is where deep thought comes from in part.
NorwegianFor eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
NorwegianHelsesystemet er forutsett alene å stige fra 26 prosent av budsjettet til 42 prosent.
The forecast for the medical piece alone is to go from 26 percent of the budget to 42 percent.
NorwegianDe står alene på skoleballet, og de har aldri blitt kysset.
They're standing alone at the high school dance, and they've never been kissed.
Norwegian8:29 Fordi å være alene er essensielt for å være kreativ.
8:29 And this is because solitude is a crucial ingredient often to creativity.
NorwegianSom en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
NorwegianNår du står helt alene i en skyttergrav, hvis du kunne overleve, er du god, du har bestått.
When you're standing in a trench all alone, if you could have survived, you're okay, you've passed.
NorwegianReuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
NorwegianDarwin, tok lange turer alene i skogen og sa ettertrykkelig nei til middagsinvitasjoner.
So Darwin, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations.
NorwegianDet er fire billioner timer som blir kastet bort i dette landet alene.
This is four billion hours wasted in this country alone.
Norwegian3:32 Og nå til det andre store spørsmålet: Er vi alene, eller finnes det liv andre steder i universet?
3:32 I now turn to the second big question: are we alone, or is there other life in the universe?
NorwegianEn 22 åring som opererer alene tusenvis av mil fra meg må kommunisere med meg med selvtillit.
A 22-year-old individual operating alone, thousands of miles from me, has got to communicate to me with confidence.
NorwegianKorrelasjon alene er jo ikke noe bevis.
NorwegianEr jeg alene med å streve med sårbarhet?
NorwegianNår den er alene lager den ikke noe lys.
Norwegian10:54 Legg merke til at da vi dro til Libya, var det ikke bra nok for Vesten å gjøre det alene, vi måtte ta med oss andre.
10:54 Note, that when we went into Libya, it was not good enough for the West to do it alone; we had to bring others in.
NorwegianÅpenhet alene kan ikke pådrive forandring.
NorwegianDa jeg var 11 ville jeg være alene.