Norsk-engelsk oversettelse av "aktivt"

NO

"aktivt" engelsk oversettelse

NO

aktivt {adverb}

volume_up
Interesseorganisasjonene for transplantasjon har aktivt kjempet for organdonasjon.
The transplant community has actively campaigned in organ donation.
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
We're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
He actively sought disconfirmation.

Eksempler av "aktivt" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianVi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
We're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
NorwegianDu har fortsatt tilgang til innholdet du har mottatt mens abonnementet var aktivt.
You will maintain access to the content received while your subscription was active.
NorwegianVi kunne ikke bekrefte at du har et aktivt abonnement på dette bladet.
"We were unable to verify that you have an active subscription to this magazine."
NorwegianInteresseorganisasjonene for transplantasjon har aktivt kjempet for organdonasjon.
The transplant community has actively campaigned in organ donation.
NorwegianMen jeg vil si at jeg mener dette er et viktig tema som vi må engasjere oss aktivt i.
But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
NorwegianNår du blokkerer noen, varsler vi ikke vedkommende aktivt (med mindre du blokkerer vedkommende i en videosamtale).
When you block someone, we won't proactively notify them (unless you block them from within a video call).
NorwegianFor å beskytte både utvikler og brukeropplevelsen har vi et definert sett med retningslinjer som vi aktivt håndhever.
In order to protect both the developer and user experience, we have a defined set of policies that we actively enforce.
NorwegianHvis du velger å gjennomføre en kredittkorttransaksjon, belaster vi et lite beløp (0,30 dollar) for å bekrefte at kredittkortet er aktivt og kan godkjenne en belastning.
If you choose the option of a credit card transaction, we make a small charge ($0.30
NorwegianHan søkte aktivt avkreftelse.
NorwegianDenne EU-retningslinjen er avhengig av at du aktivt hjelper til ved å sende inn EE-avfall til anlegg der de spesialiserer seg på behandling av slikt avfall.
The success of this EU policy will depend on your active contribution in returning your WEEE to the appropriate facilities dedicated to the disposal of such waste.
NorwegianSikkert Søk burde forbli aktivt så lenge informasjonskapsler er aktivert på datamaskinen din, men Sikkert Søk-innstillingene dine kan tilbakestilles hvis du sletter informasjonskapslene.
SafeSearch should remain set as long as cookies are enabled on your computer, although your SafeSearch settings may be reset if you delete your cookies.
NorwegianOg det som trengs er en ekte transnasjonal ungdomsledet folkebevegelse som fungerer til å aktivt forsvare den demokratiske kulturen - som er nødvendigvis mer enn bare valg.
And what's needed is a genuine transnational youth-led movement that works to actively advocate for the democratic culture -- which is necessarily more than just elections.
NorwegianDe fleste er ikke-voldelige og de føyes inn i to brede kategorier: aktivt engasjement med etnisk rivalisering og religiøs tro, og enkel, oversiktlig økonomisk utvikling og servicetilbud.
Most are non-violent and they fall into two broad categories: active engagement with ethnic rivalries and religious beliefs and fair, transparent economic development and provisioning of services.