Norsk-engelsk oversettelse av "aktivitet"

NO

"aktivitet" engelsk oversettelse

NO

aktivitet {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
aktivitet
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
2. "sport, hobby"
aktivitet
volume_up
activity {subst.} (sport, hobby)
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
3. "kroppslig bevegelse"
aktivitet
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.

Eksempler av "aktivitet" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianI tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
NorwegianDu kan også sjekke deler av oversikten for tegn på mistenkelig aktivitet som:
You can also check parts of your dashboard for signs of suspicious activity like:
NorwegianFor å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
NorwegianHer er noen tips til hvordan du kan finne ut om nylig aktivitet ikke er din:
Here are a few tips to help you determine if recent activity wasn't yours:
NorwegianI Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
NorwegianUgyldig aktivitet fører også til fradrag i den beregnede inntekten ved slutten av måneden.
Invalid activity will also result in deductions to estimated revenue at the end of the month.
NorwegianDa kan det også blir enklere å identifisere kilden for ugyldig aktivitet.
This may also help you identify sources of invalid activity.
NorwegianDu kan finne ut mer om ugyldig aktivitet og annonseimplementering i nybegynnerveiledningen vår.
You can learn more about invalid activity and ad implementation by reading our beginners guide.
NorwegianDenne informasjonen hjelper oss med å undersøke aktivitet knyttet til skadelige programmer.
This information will help us investigate malware activity.
NorwegianI tillegg til dette, finner du her noen tips for å bidra til å forhindre ugyldig aktivitet på annonsene:
In addition to that, here are some tips to help you prevent invalid activity on your ads:
NorwegianHvis det ikke er din aktivitet, og verten har deaktivert dette alternativet, finnes ikke denne knappen her.
If it's not your event and the host has disabled this option, this button won't be there.
NorwegianVi arbeider kontinuerlig med å forbedre avsløringsmekanismene våre slik at vi kan forebygge ugyldig aktivitet.
We continually upgrade our detection mechanisms to proactively combat invalid activity.
Norwegianog klikke på Nylig aktivitet under "Sikkerhet" på venstre side.
and click Recent activity under “Security” on the left.
NorwegianHvis kontoen din ble deaktivert på grunn av ugyldig aktivitet, kan du se vanlige spørsmål om deaktiverte kontoer.
If your account was disabled for invalid activity, please visit our disabled account FAQ.
NorwegianPålogget aktivitet til uvanlige tider eller fra uvanlige datamaskiner er registrert under Forrige kontoaktivitet.
Your Last account activity shows sign-in activity at unusual times or from unusual computers.
NorwegianGoogle-annonser kan ikke plasseres på nettsteder som fremmer eller tillater noen form for kriminell aktivitet.
Google ads may not be placed on any site that promotes or permits any form of criminal activity.
NorwegianFinn ut mer om hvordan Google forhindrer ugyldig aktivitet.
Learn more about how Google prevents invalid activity.
NorwegianDu finner mer generell informasjon om ugyldig aktivitet i ressurssentret for annonsetrafikkvalitet.
For more information in general about invalid activity, please visit our Ad Traffic Quality Resource Center.
NorwegianUvanlig aktivitet omfatter uten begrensning følgende:
Unusual account activity includes, but is not limited to:
NorwegianSe detaljert statistikk for spillerdeltakelse, inkludert prestasjoner som er låst opp og aktivitet på spilloversikter.
See detailed stats for player engagement, including Achievement unlocks, and Leaderboard activity.