Norsk-engelsk oversettelse av "aktivere"

NO

"aktivere" engelsk oversettelse

volume_up
aktivere {vb}
NO

aktivere {verb}

volume_up
1. alminnelig
aktivere (også: aktivisere)
Du må følge instruksjonene som fulgte med Chromebook-enheten for å aktivere SIM-kortet.
To activate the SIM card, follow the instructions provided with your Chromebook.
Du kan alltids aktivere den på nytt hvis du vil begynne å innhente data om den.
You can always activate it again if you want to begin collecting data on it.
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere nettverket:
Follow these steps to activate your network:
2. IT
Valgfrie tillatelser kan aktivere nye funksjoner og funksjonaliteter for varen.
Optional permissions may enable new features and functionalities for the item.
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen:
To enable or disable this feature, follow these steps:
Følg instruksjonene nedenfor for å aktivere datamaskinen du ønsker ekstern adgang til.
Follow the instructions below to enable the computer you want to access remotely.

Eksempler av "aktivere" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianValgfrie tillatelser kan aktivere nye funksjoner og funksjonaliteter for varen.
Optional permissions may enable new features and functionalities for the item.
NorwegianDu kan alltids aktivere den på nytt hvis du vil begynne å innhente data om den.
You can always activate it again if you want to begin collecting data on it.
NorwegianFølg instruksjonene nedenfor for å aktivere datamaskinen du ønsker ekstern adgang til.
Follow the instructions below to enable the computer you want to access remotely.
NorwegianDu må følge instruksjonene som fulgte med Chromebook-enheten for å aktivere SIM-kortet.
To activate the SIM card, follow the instructions provided with your Chromebook.
NorwegianTIPS: Hvis du ikke ønsker å motta varsler, kan du aktivere Slumre varsler.
TIP: If you don’t want to receive notifications, enable Snooze notifications.
NorwegianDeretter klikker du på Aktiver-koblingen for versjonen av Adobe Flash Player du vil aktivere.
Then click the Enable link for the version of Adobe Flash Player you want to enable.
NorwegianHvis du ikke ønsker å motta varsler, kan du aktivere du Slumre varsler.
If you don’t want to receive notifications, enable Snooze notifications.
NorwegianDu må gjøre to ting for å aktivere visning av videoannonser på sidene:
To enable video ads to appear on your pages, you have to do two things:
NorwegianDu må aktivere informasjonskapsler for å bruke Google-kontoen din.
You'll need to have cookies enabled in order to use your Google Account.
NorwegianDu kan når som helst aktivere deaktiverte utvidelser igjen ved å gå tilbake til listen over utvidelser.
Go back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.
NorwegianI så fall kan du be administratoren om å følge instruksjonene nedenfor for å aktivere tjenesten.
If so, ask your administrator to follow the instructions below to activate your service.
NorwegianVi forstår at du er skuffet over beslutningen, men vi kan ikke aktivere kontoen din på nytt.
Though you might be disappointed with our decision, we are unable to reinstate your account.
NorwegianTips: Hvis du vil aktivere Caps Lock midlertidig, trykker du på Alt etterfulgt av søketasten.
Tip: To turn Caps lock on temporarily, press Alt + the search key.
NorwegianDet første du må gjøre for å kunne dele posisjonen din med andre, er å aktivere posisjonsrapportering.
Turning on Location Reporting is the first step to sharing your location with others.
NorwegianDu kan få mer ut av Google ved å aktivere posisjonsrapportering.
Turning on this Location History can help you get more out of Google.
NorwegianDu kan aktivere dette igjen når som helst i Google Innstillinger.
You can turn this setting back on at any time in Google Settings.
NorwegianFølg denne fremgangsmåten for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen:
To enable or disable this feature, follow these steps:
NorwegianDu kan også aktivere deaktiverte programtillegg på nytt på denne siden.
You can also re-enable disabled plug-ins on this page.
NorwegianDu kan aktivere eller deaktivere programtillegget på chrome:plugins.
You can enable or disable the plug-in at chrome:plugins.
NorwegianDu kan aktivere denne innstillingen ved å følge trinnene nedenfor:
You can turn this setting on by following the steps below:
Andre ord i vår ordbok