Norsk-engelsk oversettelse av "aktiv"

NO

"aktiv" engelsk oversettelse

NO

aktiv {adjektiv}

volume_up
aktiv (også: levende)
Hvis tilkoblingen er aktiv, kan følgende feilsøkingstrinn løse problemet:
If your connection is active, the following troubleshooting steps may resolve the issue:
Sjekk at enheten din har en aktiv datatilkobling og kan koble til Internett.
Check that your device has an active data connection and can connect to the Internet.
Først må du kontrollere at Internett-tilkoblingen er aktiv.
First, check that your internet connection is currently active.

Eksempler av "aktiv" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianSjekk at enheten din har en aktiv datatilkobling og kan koble til Internett.
Check that your device has an active data connection and can connect to the Internet.
NorwegianSom aktiv abonnent får du tilgang til ubegrenset musikkstrømming i Full tilgang.
As an active subscriber, you’ll have access to unlimited streaming music from All Access.
NorwegianHvis tilkoblingen er aktiv, kan følgende feilsøkingstrinn løse problemet:
If your connection is active, the following troubleshooting steps may resolve the issue:
NorwegianHar du en aktiv AdSense-konto som du tidligere har kunnet logge på?
Do you have an active AdSense account and have signed in before successfully?
NorwegianEn aktiv leid bok viser hvor mye tid du har igjen, på bokomslaget.
An active rented book will display how much time remains on your rental on the book’s cover.
NorwegianNår du har utpekt vinneren, bytter eksperimentet status fra «aktiv» til «fullført».
Once you’ve chosen the winner, your experiment moves from the “running” state to the “completed” state.
NorwegianNår du navigerer bort fra en Hangout, er Hangouten fremdeles aktiv.
If you navigate away from a hangout, the hangout remains active.
NorwegianFørst må du kontrollere at Internett-tilkoblingen er aktiv.
First, check that your internet connection is currently active.
NorwegianHvis du får en kontoadvarsel, er kontoen din fortsatt aktiv, og annonsene dine blir fortsatt vist.
If you receive an account warning, your account will remain active and ads will continue to display.
NorwegianKlikk på Alternativer-koblingen (hvis den er aktiv) på utvidelsessiden for å se disse innstillingene.
On the Extensions page, click the Options link (if available) for the extension to see these settings.
NorwegianKontroller at SSL er aktiv for IMAP i e-postklienten din.
NorwegianAdSense-kontoen din er foreløpig aktiv, og hvis du foretar de nødvendige endringene, blir ikke kontostatusen din endret.
Your AdSense account is currently active, and if you make the necessary changes it will remain active.
NorwegianNår systemet vårt registrerer at koden er plassert på en aktiv side, evaluerer vi nettstedene dine med annonsekoden.
Once our system detects that the code has been placed on a live page, we will automatically review your websites with the ad code.
NorwegianEr AdSense-kontoen din aktiv?
NorwegianAdSense-kontoen din er foreløpig aktiv, men den kan bli deaktivert hvis du ikke foretar endringer for å overholde programretningslinjene våre.
Your AdSense account is currently active, but your account may be disabled if you do not make changes to comply with our program policies.