Norsk-engelsk oversettelse av "akkurat"

NO

"akkurat" engelsk oversettelse

NO

akkurat {adjektiv}

volume_up
akkurat (også: nøyaktig, presis)
akkurat (også: nøyaktig, presis)

Eksempler av "akkurat" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianVi vet alle at sauer ikke akkurat er rakettforskere -- de er ikke spesielt smarte.
We all know sheep are not exactly rocket scientists -- they're not very smart.
Norwegian6:58 CP: Du er heldig at dette ikke blir streamet direkte til dem akkurat nå.
6:58 CP: You're lucky that this is not being streamed to them live right now.
Norwegian2:30 Sergey Brin: Beklager, jeg fikk akkurat en SMS fra en nigeriansk prins.
2:30 Sergey Brin: Oh, sorry, I just got this message from a Nigerian prince.
NorwegianOg jeg må gjøre noe akkurat nå for å få resultater eller så spiller det ingen rolle.
And I've got to do something right now to get the result or nothing matters.
NorwegianDet er en politimann i svart akkurat der, som blir filmet av et skjult kamera.
That's a cop wearing black right there, being filmed with a hidden camera.
NorwegianOg akkurat som en vanlig søndag, vi startet å lese hemmelighetene høyt til hverandre.
And just like every Sunday, we started reading the secrets out loud to each other."
NorwegianI 1915 hadde ikke akkurat avisene et anstrengt forhold til sitt samfunnsansvar.
In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities.
NorwegianAt den sprø idéen er akkurat det, den er sprø, og med en full Jord, er spillet slutt.
That the crazy idea is just that, it is crazy, and with the Earth full, it's game over.
NorwegianBare ta et øyeblikk og pust dypt inn og tenk, hva du føler akkurat nå?
Just take a moment and take a breath and think, what do you feel at this point?
NorwegianOg det er teknologi på vei online, ikke om 10, 20 år fra nå, akkurat nå.
And there is technology coming online, not 10, 20 years from now, right now.
NorwegianJeg vil gjette at deres IQ er akkurat den samme som den gjennomsnittlige evolusjonisten.
I would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.
Norwegian2:35 CO: Ja, men vi vet ikke hvilke hus som tar i mot hjelp akkurat nå.
2:35 CO: Yeah, but we don't even know what houses are accepting help at this point.
NorwegianPathos dukker naturligvis opp som en del av det du akkurat så i den lille jentas tegning.
Pathos appears obviously as part of what you just saw in that little girl's drawing.
NorwegianDet har akkurat blitt utgitt i British Journal of Educational Technology.
It's just been published in the British Journal of Educational Technology.
NorwegianMed skylagring kan du fortsette spillingen akkurat der du avsluttet den.
With cloud storage you can pick up and continue playing right from where you left off.
NorwegianDet kan være noen som er på en akkurat nå, og deltar i multi-dimensjonale engasjement.
There might be somebody on one right now, participating in multi-dimensional engagement.
NorwegianAkkurat som den kvinnen prøvde å kysse mine føtter da vi tok sønnene hennes.
Just as that woman tried to kiss my feet when we were taking her sons.
NorwegianOg lignende sider går på en måte i samme retning som dinosaurene akkurat nå.
And sites like it are kind of going the way of the dinosaur right now.
NorwegianAkkurat nå, som dere ser øverst til høyre på grafen, er vi på 385 parts per million.
Right now, if you look at the top right part of that graph, we're at 385 parts per million.
NorwegianVel, jeg fortalte akkurat at vi har så mye informasjon at det tyter ut av ørene.
Well, I just told you there's so much data coming out your ears.