NO

afrikansk {adjektiv}

volume_up
afrikansk
Hva om vi hadde et afrikansk kringkastingsselskap som meldte afrikanske historier over hele verden?
What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
This is another African girl's wish.
7:25 Al Gore: Det er eit gamal afrikansk ordtak som seier "Viss du vil gå raskt, gå åleine.
7:25 Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.

Eksempler av "afrikansk" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian7:25 Al Gore: Det er eit gamal afrikansk ordtak som seier "Viss du vil gå raskt, gå åleine.
7:25 Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
NorwegianHva om vi hadde et afrikansk kringkastingsselskap som meldte afrikanske historier over hele verden?
What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
NorwegianDette er en annen afrikansk jentes ønske.
NorwegianSe forskjellen innad i ett afrikansk land -- det går fra veldig lavt til veldig høyt, og de fleste provinsene i Kenya er rimelig lave.
See the difference within one African country -- it goes from very low level to very high level, and most of the provinces in Kenya is quite modest.
NorwegianPå Camp Diva, min veldedige organisasjon, så har vi denne slags samtaler hele tiden som en måte å hjelpe jenter med afrikansk opphav å forberede overgangen til å bli kvinner.
At Camp Diva, my non-profit organization, we have these types of conversations all the time as a way to help girls of African descent prepare for their passage into womanhood.