Norsk-engelsk oversettelse av "ærlig"

NO

"ærlig" engelsk oversettelse

NO

ærlig {adjektiv}

volume_up
ærlig (også: oppriktig, uformell)
ærlig (også: oppriktig)
ærlig
Hvis betjenten er ærlig straffer det seg veldig og du blir arrestert for forsøk på bestikkelse.
If the officer is honest, you get a huge penalty of being arrested for bribery.
Og om jeg skal være helt ærlig, de er bedre kokker enn jeg noen gang vil bli.
And if I'm going to be really honest, they're a better chef than I'll ever be.
Jeg tenkte at bare idioter var lykkelige, ærlig talt.
I thought that only idiots were happy, to be honest.

Eksempler av "ærlig" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg om jeg skal være helt ærlig, de er bedre kokker enn jeg noen gang vil bli.
And if I'm going to be really honest, they're a better chef than I'll ever be.
NorwegianSå jeg vil fortsette der jeg slapp for jeg hadde bare 18 minutter, ærlig talt.
So I want to pick up from there because I only had 18 minutes, frankly.
NorwegianJeg vet helt ærlig ikke hvorfor det kalles «borgerkrig», når ingenting med det er sivilt.
Honestly, I don't know why they call it civil war when there is nothing civil about it.
NorwegianHvis betjenten er ærlig straffer det seg veldig og du blir arrestert for forsøk på bestikkelse.
If the officer is honest, you get a huge penalty of being arrested for bribery.
NorwegianSå han, karen, fordøyer alt dette, og tenker: "Ærlig talt, herregud, hva er mine sjanser?"
Now he, the guy, takes all of this in, figuring, "Honestly, geez, what are my chances?"
NorwegianDet er høy risiko i de to mulighetene hvor du har enten en uærlig betjent eller en ærlig betjent.
There's a high stakes in the two possibilities of having a dishonest officer or an honest officer.
NorwegianMen ærlig talt, på dette spørsmålet, så er det ingen andre valg.
But, quite frankly, on this issue, there is no other road.
Norwegian1:34 MT: Jeg liker å se på meg selv som en ærlig tryllekunster.
1:34 MT: I like to think of myself as an honest magician.
Norwegian11:21 Altså, disse personene må bli stoppet, ærlig talt.
11:21 Now these people need to be stopped, seriously now.
NorwegianJeg tenkte at bare idioter var lykkelige, ærlig talt.
NorwegianOg det var vi ganske fornøyd med, for å være ærlig, fordi hun var den viktigste grunnen til at vi forlot landet.
And we were rather pleased about that, frankly, because she was the main reason we were leaving the country.
NorwegianOg dette skal presenteres rent faktisk, ærlig og direkte uten noen vinkling, til alle barn i landet.
And this should be presented factually, straightforwardly, with no particular spin, to all of the children in the country.
NorwegianSituasjonen er, for å være ærlig, svært alvorlig.
NorwegianGeorge foretrakk helt ærlig tall over folk.
NorwegianÆrlig talt, bedre eller verre?
Norwegian15:35 Kan jeg være ærlig?
NorwegianHvis du ikke prøver å bestikke betjenten vil du få en trafikkbot -- eller, som tilfellet er i "Fargo," verre -- om den ærlige betjenten er ærlig eller uærlig.
If you don't bribe the officer, then you will get a traffic ticket -- or, as is the case of "Fargo," worse -- whether the honest officer is honest or dishonest.
NorwegianBortsett, selvfølgelig, fra to virksomhetsrisiko: arrestasjon av politiet, som ærlig talt er den siste av deres bekymringer, og konkurranse fra andre grupper, det vil si, en kule i bakhodet.
Except, of course, it has two business risks: arrest by law enforcement, which is, frankly, the least of their worries, and competition from other groups, i.e. a bullet in the back of the head.