Norsk-engelsk oversettelse av "advarsel"

NO

"advarsel" engelsk oversettelse

EN
NO

advarsel {interjeksjon}

volume_up
advarsel
volume_up
caution {interj.} (on warning signs)
Advarsel: NPAPI-programtillegget kan gjøre svært mye, både i og utenfor nettleseren.
Caution: NPAPI plug-ins can do almost anything, in or outside of your browser.
Advarsel: I tillegg til å se alle sidene, kan denne varen bruke påloggingsopplysningene dine (informasjonskapsler) til å be om eller endre på dataene dine fra nettsteder.
Caution: Besides seeing all your pages, this item could use your credentials (cookies) to request or modify your data from websites.
Hvis du er nesten tom for diskplass, ser du en melding i Filer-appen: «Advarsel: Disse filene er midlertidige og kan bli slettet automatisk for å frigjøre diskplass.»
If you're almost out of disk space, you'll see a message appear in your Files app: "Caution: These files are temporary and may be automatically deleted to free up disk space."

Eksempler av "advarsel" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianAdvarsel: NPAPI-programtillegget kan gjøre svært mye, både i og utenfor nettleseren.
Caution: NPAPI plug-ins can do almost anything, in or outside of your browser.
NorwegianVi tar det som en sunn advarsel tenker jeg, for resten av konferansen denne uken.
We will take it as a salutary warning, I think, for the rest of our conference this week.
NorwegianEn advarsel er et signal om at appen din står i fare for å bli suspendert.
A warning tells you that your app is close to being suspended.
NorwegianHva bør jeg gjøre dersom Google Play sender meg en advarsel per e-post?
What should I do if I receive a warning email from Google Play?
NorwegianDu får kanskje se en advarsel når Chrome oppdager at nettstedet du besøker er skadelig for datamaskinen din.
You might get a warning message when Chrome detects the site you're visiting is harmful to your computer.
NorwegianHvis du bruker Google Chrome på Mac, kan du også konfigurere nettleseren til å vise deg en advarsel før du lukker nettleseren.
If you're using Google Chrome on a Mac, you can also set the browser to show you a warning before you close the browser.
NorwegianHvorfor fikk jeg egentlig en advarsel?
Norwegian♫ ♫ Jeg ignorerte min sjefs advarsel.
NorwegianHvis den nedlastede nettadressen samsvarer med den nyeste listen over skadelige nettsteder publisert av Google Sikker nettbruk-API, vises en advarsel.
If the download URL matches the latest list of malicious website published by the Safe Browsing API , a warning will appear.
NorwegianDet er bare hvis du tidligere har lagt ut innhold på YouTube som er i strid med YouTubes retningslinjer, at du kan ha en advarsel for YouTube-kontoen din.
You will only have a strike on your YouTube account if you have previously posted content to YouTube which violates the YouTube policies.
NorwegianAdvarsel: I tillegg til å se alle sidene, kan denne varen bruke påloggingsopplysningene dine (informasjonskapsler) til å be om eller endre på dataene dine fra nettsteder.
Caution: Besides seeing all your pages, this item could use your credentials (cookies) to request or modify your data from websites.
NorwegianHvis vi har gitt deg en advarsel om appen din, eller om vi har fjernet den fra Google Play, sender vi deg et varsel på e-postadressen for den registrerte utviklerkontoen din.
If your app has been warned or removed from Google Play, we will send you a notification at your registered developer account’s email address.
NorwegianHvis du er nesten tom for diskplass, ser du en melding i Filer-appen: «Advarsel: Disse filene er midlertidige og kan bli slettet automatisk for å frigjøre diskplass.»
If you're almost out of disk space, you'll see a message appear in your Files app: "Caution: These files are temporary and may be automatically deleted to free up disk space."
NorwegianHvis JavaScript-innstillingen din er satt til «Spør», kan det hende at du ser en advarsel om nedlasting av potensielt farlige skript fra et nettsted som viser Google-annonser.
Additionally, if your JavaScript setting is set to 'Prompt', you may encounter a warning about downloading potentially dangerous scripts from a website that displays Google ads.