Norsk-engelsk oversettelse av "advare"

NO

"advare" engelsk oversettelse

NO

advare {verb}

volume_up
Hvis appen er skadelig, kan Google advare deg mot å installere den, eller blokkere installasjonen fullstendig.
If the app is harmful, Google may warn you not to install it, or it may block the installation completely.
Du kan beskytte datamaskinen ved å tillate Chrome å advare deg om uvanlige eller potensielt farlige nedlastinger.
You can protect your computer by allowing Chrome to warn you about unusual or potentially dangerous downloads.
Jeg må advare dere om at det vi skal snakke om er – Jeg skal gi min forklaring på en term du hører, som er ”den sematiske webben”.
And I have to warn you, that what we'll talk about is -- I'm going to give my explanation of a term you're hearing, which is a "semantic Web."

Eksempler av "advare" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianHvis appen er skadelig, kan Google advare deg mot å installere den, eller blokkere installasjonen fullstendig.
If the app is harmful, Google may warn you not to install it, or it may block the installation completely.
NorwegianDu kan beskytte datamaskinen ved å tillate Chrome å advare deg om uvanlige eller potensielt farlige nedlastinger.
You can protect your computer by allowing Chrome to warn you about unusual or potentially dangerous downloads.
NorwegianJeg må advare dere om at det vi skal snakke om er – Jeg skal gi min forklaring på en term du hører, som er ”den sematiske webben”.
And I have to warn you, that what we'll talk about is -- I'm going to give my explanation of a term you're hearing, which is a "semantic Web."