Norsk-engelsk oversettelse av "administrator"

NO

"administrator" engelsk oversettelse

EN

"administrator" norsk oversettelse

NO

administrator {hankjønn}

volume_up
administrator
Google Nå må slås på av en administrator før den kan brukes.
Google Now needs to be turned on by an administrator before it can be used.
Otherwise, please contact your domain administrator.
Otherwise, please contact your domain administrator.
Only your domain administrator can enable YouTube on your domain.
Only your domain administrator can enable YouTube on your domain.
EN

administrator {substantiv}

volume_up
Google Now needs to be turned on by an administrator before it can be used.
Google Nå må slås på av en administrator før den kan brukes.
Otherwise, please contact your domain administrator.
Otherwise, please contact your domain administrator.
Only your domain administrator can enable YouTube on your domain.
Only your domain administrator can enable YouTube on your domain.

Eksempler av "administrator" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianGoogle Nå må slås på av en administrator før den kan brukes.
Google Now needs to be turned on by an administrator before it can be used.
NorwegianOnly your domain administrator can enable YouTube on your domain.
Only your domain administrator can enable YouTube on your domain.
NorwegianLet the domain administrator know you'd like them to turn on the ability to add YouTube as a service.
Let the domain administrator know you'd like them to turn on the ability to add YouTube as a service.
NorwegianDu kan installere Chrome for alle brukerkontoene på datamaskinen hvis du er logget på som administrator.
You can install Chrome for all user accounts on your computer if you're signed in as an administrator.
NorwegianOtherwise, please contact your domain administrator.
NorwegianHvis du er en administrator, kan du aktivere Google Nå for brukere i organisasjonen din ved å følge disse trinnene:
If you are an administrator, you can enable Google Now for users in your organization by following these steps:
NorwegianHvis du er administrator, kan du slå Google Nå på eller av for brukere i organisasjonen ved å gjøre følgende:
If you are an administrator, you can turn Google Now on or off for users in your organization by following these steps:
NorwegianHvis du er administrator for eget domene, kan du ta en titt her for å finner ut hvordan du aktiverer et produkt for domenet ditt
If you are the administrator of your domain, you can learn how to enable a product for your domain here
NorwegianGoogle Apps for Business, Education, og Government Google Nå må slås på av en administrator før det kan brukes.
Google Apps for Business, Education, and Government: Google Now needs to be turned on by an administrator before it can be used.
NorwegianEr du administrator på domenet?
NorwegianNår en administrator fjernes, varsles både den tidligere administratoren og eieren av siden.
When a manager is removed, both the former manager and the page owner will be notified and told who removed them.
NorwegianHvis du vil fjerne en administrator eller fjerne deg selv som administrator for en side, klikker du på X ved siden av personen du ønsker å fjerne.
To remove a manager, or remove yourself as a manager of a page, click the X associated with the person you'd like to remove.
NorwegianSom administrator kan du bruke det alternative installasjonsprogrammet for å installere Google Chrome for alle brukerkontoene på en Windows-datamaskin.
As an administrator, you can use the alternate installer to install Google Chrome for all user accounts on a Windows computer.
NorwegianDette skyldes at e-postadressene administreres av en administrator, og du må kontakte vedkommende hvis du vil endre din e-postadresse.
This is because your email address is managed by an administrator, so you will need to contact your administrator if you wish to change your delivery address.
NorwegianHvis du ikke har gjort dette allerede, kan du logge på Google+-siden din som eier eller administrator, starte en Hangout On Air og følge instruksjonene som vises.
If you haven’t done this already, sign in to your Google+ page as its owner or manager, start a Hangout On Air, and follow the instructions that appear.