Norsk-engelsk oversettelse av "adgang"

NO

"adgang" engelsk oversettelse

NO

adgang {hankjønn}

volume_up
Hvis prøveperioden kanselleres, mister brukeren adgang til abonnementet.
Upon cancellation of a trial, the user will no longer be able to access the subscription.
Følg instruksjonene nedenfor for å aktivere datamaskinen du ønsker ekstern adgang til.
Follow the instructions below to enable the computer you want to access remotely.
Vi har også interne restriksjoner på hvilke Google-ansatte som gis adgang til opplysningene dine.
We also have internal restrictions on who can access your data at Google.
adgang
volume_up
admission {subst.} (right to enter)
adgang (også: tilgang, entré)

Eksempler av "adgang" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianFølg instruksjonene nedenfor for å aktivere datamaskinen du ønsker ekstern adgang til.
Follow the instructions below to enable the computer you want to access remotely.
NorwegianHvis prøveperioden kanselleres, mister brukeren adgang til abonnementet.
Upon cancellation of a trial, the user will no longer be able to access the subscription.
NorwegianVi har også interne restriksjoner på hvilke Google-ansatte som gis adgang til opplysningene dine.
We also have internal restrictions on who can access your data at Google.
NorwegianNettsteder som bruker Adobe Flash Player-programtillegget for å integrere mediefunksjonalitet for blant annet videokonferanser, kan be om adgang til kameraet og mikrofonen din.
Sites using the Adobe Flash Player plug-in to integrate media functionality for things like video conferencing can request access to your microphone and camera.
NorwegianHacking- og cracking-innhold vil si at brukerne tilbys instruksjoner eller utstyr som brukes for å manipulere eller få ulovlig adgang til programvare, tjenere eller nettsteder.
Hacking and cracking content is content that provides users with instructions or equipment that tampers with or provides illegal access to software, servers, or websites.
NorwegianVi prøver så godt det lar seg gjøre, i tilfeller der slikt er mulig, å påse at du fortsatt gis adgang til eventuelle anmeldelser eller annet innhold om boken du hadde angitt i Google Bøker.
We would try our best, where possible, to ensure you kept access to any reviewer comments or other content about the book that you had entered into Google Books.