Norsk-engelsk oversettelse av "absolutt"

NO

"absolutt" engelsk oversettelse

NO

absolutt {adjektiv}

volume_up
1. alminnelig
absolutt (også: definitiv)
12:24 Det er bare én absolutt virkelighet per definisjon, én absolutt skikkelse per definisjon, fordi absolutt er, per definisjon, singel, og absolutt og entall.
12:24 There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular.
2. kjemi
absolutt
12:24 Det er bare én absolutt virkelighet per definisjon, én absolutt skikkelse per definisjon, fordi absolutt er, per definisjon, singel, og absolutt og entall.
12:24 There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular.
3. "som noe helt eller fullstendig"
absolutt
volume_up
absolute {adj.} (complete in itself)
12:24 Det er bare én absolutt virkelighet per definisjon, én absolutt skikkelse per definisjon, fordi absolutt er, per definisjon, singel, og absolutt og entall.
12:24 There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular.
4. grammatikk
absolutt
12:24 Det er bare én absolutt virkelighet per definisjon, én absolutt skikkelse per definisjon, fordi absolutt er, per definisjon, singel, og absolutt og entall.
12:24 There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular.

Eksempler av "absolutt" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianVenstre siden av molekylet er identisk i absolutt alle bakteriearter.
The left-hand part of the molecule is identical in every single species of bacteria.
NorwegianDet er kanskje interessant at jeg ble en søppelmann for jeg absolutt hater avfall.
And you might find it interesting that I became a garbage man, because I absolutely hate waste.
NorwegianSå, som dere kan se, bevist av slike eksempler, har alder absolutt ingenting med saken å gjøre.
So, as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it.
NorwegianVi er absolutt fantastiske, og vi løser jevnlig komplekse problemer med en utrolig kreativitet.
We are certainly amazing, and we regularly solve complex problems with amazing creativity.
NorwegianVi startet her, med absolutt ingenting.
NorwegianSå jeg undersøkte absolutt alt jeg kunne.
NorwegianSkadelig programvare kan være vanskelig å fjerne, og det fins ingen enkeltprogrammer som garantert kan fange opp og renske bort absolutt alt.
Malware can be tough to remove, and no single program is guaranteed to catch and clean up everything.
NorwegianOg det kostet Nokia absolutt ingenting.
NorwegianHer har vi tre fysiske objekter som er absolutt tenkelige, noe vi som lever i en tredimensjonal verden kan kjenne igjen.
Here we have three perfectly imaginable physical objects, something we all can relate to living in a three-dimensional world.
NorwegianDet er absolutt mulig å stoppe dette.
NorwegianAbsolutt ingen andre bestanddeler.
NorwegianAbsolutt. Men i hjemmet må kokekunst begynne å gå i arv igjen. Virkelig.
Absolutely. But the home needs to start passing on cooking again, for sure. For sure, pass it on as a philosophy.
NorwegianJeg sier ikke at vi ikke har en mengde problemer -- klimakrise, utryddelse av arter, mangel på vann og energi -- det har vi absolutt.
Now I'm not saying we don't have our set of problems -- climate crisis, species extinction, water and energy shortage -- we surely do.
NorwegianJeg tar faktisk prosjektene mine veldig seriøst for jeg fikk tvillinger i løpet av året mitt, så jeg tar absolutt prosjektene mine seriøst.
And actually, I take my projects very seriously, because I had twins during my year, so I definitely take my projects seriously.
NorwegianSvaret var absolutt ja.
NorwegianAbsolutt facinerende.
NorwegianSå jeg gikk ned til verkstedet mitt, og jeg lagde en form og støpte den i harpiks for i harpiksen, der kunne jeg absolutt få den glassmyke overflaten.
So, I went down to my shop, and I molded it and I cast it in resin, because in the resin, then, I could absolutely get the glass smooth finished.
NorwegianSelv om vekst absolutt har levert mange framskritt, er det en idé så grunnleggende at vi heller mot å ikke forstå muligheten av at den ikke er tilstede.
Although growth has certainly delivered many benefits, it is an idea so essential that we tend not to understand the possibility of it not being around.
Norwegian"Absolutt", svarte jeg. Her var det et selskap som prøvde å løse det som har blitt dette ufattelige problemet for våre kokker.
"Absolutely," I said. Here was a company trying to solve what's become this unimaginable problem for us chefs: How do we keep fish on our menus?
NorwegianOg alle studenter som studerer matematikk, vitenskap, ingeniørfag eller økonomi, burde absolutt lære matematisk analyse i løpet av første klasse på universitetet.
And every student who studies math, science, engineering, economics, they should definitely learn calculus by the end of their freshman year of college.