Norsk-engelsk oversettelse av "Abraham"

NO

"Abraham" engelsk oversettelse

EN
EN

"Abraham" norsk oversettelse

NO
NO

Abraham {egennavn}

volume_up
Abraham
volume_up
Abraham {egen.} (male given name)
Og de fremhevet rollemodeller som Abraham Lincholn som ble priset for å være beskjeden og uforutinntatt.
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
5:27 Jeg kom over et godt sitat nylig fra Abraham Lincoln, som jeg tenkte dere ville like å få siterte nå.
5:27 I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
Avstanden fra Abraham Lincoln til en Penny med Lincoln på, Penny Marshall til Marshallplanen til "Plan 9 From Outer Space" til ni liv: avstanden er lik.
The distance from Abraham Lincoln to a Lincoln penny, the Penny Marshall to the Marshall Plan to "Plan 9" to nine lives: it's all the same.
Abraham
Og de fremhevet rollemodeller som Abraham Lincholn som ble priset for å være beskjeden og uforutinntatt.
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
5:27 Jeg kom over et godt sitat nylig fra Abraham Lincoln, som jeg tenkte dere ville like å få siterte nå.
5:27 I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
Avstanden fra Abraham Lincoln til en Penny med Lincoln på, Penny Marshall til Marshallplanen til "Plan 9 From Outer Space" til ni liv: avstanden er lik.
The distance from Abraham Lincoln to a Lincoln penny, the Penny Marshall to the Marshall Plan to "Plan 9" to nine lives: it's all the same.
EN

Abraham {egennavn}

volume_up
1. alminnelig
Abraham
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Og de fremhevet rollemodeller som Abraham Lincholn som ble priset for å være beskjeden og uforutinntatt.
5:27 I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
5:27 Jeg kom over et godt sitat nylig fra Abraham Lincoln, som jeg tenkte dere ville like å få siterte nå.
The distance from Abraham Lincoln to a Lincoln penny, the Penny Marshall to the Marshall Plan to "Plan 9" to nine lives: it's all the same.
Avstanden fra Abraham Lincoln til en Penny med Lincoln på, Penny Marshall til Marshallplanen til "Plan 9 From Outer Space" til ni liv: avstanden er lik.
2. "male given name"
Abraham
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Og de fremhevet rollemodeller som Abraham Lincholn som ble priset for å være beskjeden og uforutinntatt.
5:27 I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
5:27 Jeg kom over et godt sitat nylig fra Abraham Lincoln, som jeg tenkte dere ville like å få siterte nå.
The distance from Abraham Lincoln to a Lincoln penny, the Penny Marshall to the Marshall Plan to "Plan 9" to nine lives: it's all the same.
Avstanden fra Abraham Lincoln til en Penny med Lincoln på, Penny Marshall til Marshallplanen til "Plan 9 From Outer Space" til ni liv: avstanden er lik.

Eksempler av "Abraham" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg de fremhevet rollemodeller som Abraham Lincholn som ble priset for å være beskjeden og uforutinntatt.
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Norwegian5:27 Jeg kom over et godt sitat nylig fra Abraham Lincoln, som jeg tenkte dere ville like å få siterte nå.
5:27 I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
NorwegianAvstanden fra Abraham Lincoln til en Penny med Lincoln på, Penny Marshall til Marshallplanen til "Plan 9 From Outer Space" til ni liv: avstanden er lik.
The distance from Abraham Lincoln to a Lincoln penny, the Penny Marshall to the Marshall Plan to "Plan 9" to nine lives: it's all the same.

Synonymer (engelsk) for "Abraham":

Abraham
English