Norsk-engelsk oversettelse av "abonnere"

NO

"abonnere" engelsk oversettelse

NO

abonnere {verb}

volume_up
Hvis du vil abonnere, velger du Abonner på Full tilgang for å kjøpe et abonnement.
If you'd like to subscribe, select Subscribe to All Access to purchase your subscription.
For å abonnere går du til Innstillinger-siden på Google Play Musikk.
To subscribe, visit the Settings page on Google Play Music.
.: Med en Google-konto kan du like videoer, abonnere på kanaler og legge til videoer du vil se senere.
A: With a Google Account, you can like videos, subscribe to channels, and add videos to watch later.

Eksempler av "abonnere" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianHvis du vil abonnere, velger du Abonner på Full tilgang for å kjøpe et abonnement.
If you'd like to subscribe, select Subscribe to All Access to purchase your subscription.
NorwegianFor å abonnere går du til Innstillinger-siden på Google Play Musikk.
To subscribe, visit the Settings page on Google Play Music.
Norwegian.: Med en Google-konto kan du like videoer, abonnere på kanaler og legge til videoer du vil se senere.
A: With a Google Account, you can like videos, subscribe to channels, and add videos to watch later.
NorwegianDu kan abonnere på disse tilbakekallingene hvis du vil varsles om viktige annonseinnlastingsaktiviteter.
These callbacks can be subscribed to in order to recieve notification of important ad loading events.
NorwegianDette er aktiviteter du kan abonnere på.
NorwegianEn gitt app kan ha flere varer brukere kan abonnere på – vi snakker simpelthen om separate elementer i appen, med funksjon for gjentakende betaling.
A given app can have multiple subscription items - they’re just separate in-app items with a recurring payment feature.
NorwegianGoogle Play Musikk-brukere kan når som helst abonnere på funksjonene for ubegrenset strømming av musikk og radio via Google Play Musikk Full tilgang.
Google Play Music users can subscribe to the unlimited streaming music and radio features available through Google Play Music All Access at any time.
NorwegianDenne typen varer må ofte se alle sider slik at varen kan utføre en begrenset oppgave, som for eksempel å se etter RSS-strømmer du kanskje vil abonnere på.
Often, this kind of item needs to see all pages so that it can perform a limited task such as looking for RSS feeds that you might want to subscribe to.