Norsk-engelsk oversettelse av "abonnement"

NO

"abonnement" engelsk oversettelse

NO

abonnement {intetkjønn}

volume_up
abonnement
Hvis en bruker kansellerer et abonnement, kan ikke pengene refunderes.
If user cancels a subscription, they are not granted a refund.
Hvis du kansellerer et abonnement, blir fremtidige gjentatte betalinger stoppet.
Canceling a subscription will stop future recurring fees.
Vi kunne ikke bekrefte at du har et aktivt abonnement på dette bladet.
"We were unable to verify that you have an active subscription to this magazine."

Eksempler av "abonnement" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianVi kunne ikke bekrefte at du har et aktivt abonnement på dette bladet.
"We were unable to verify that you have an active subscription to this magazine."
NorwegianHvis du vil abonnere, velger du Abonner på Full tilgang for å kjøpe et abonnement.
If you'd like to subscribe, select Subscribe to All Access to purchase your subscription.
NorwegianHvis du kansellerer et abonnement, blir fremtidige gjentatte betalinger stoppet.
Canceling a subscription will stop future recurring fees.
NorwegianHvis en bruker kansellerer et abonnement, kan ikke pengene refunderes.
If user cancels a subscription, they are not granted a refund.
NorwegianBlant Android-appene som tilbyr abonnementer, er det noen som lar deg teste et abonnement i en prøveperiode.
Of the Android apps that offer subscription pricing, some allow for a subscription trial period.
NorwegianSie können das Abonnement oder die einzelne Ausgabe dann mit dem gewünschten Google-Konto erneut erwerben.
Sie können das Abonnement oder die einzelne Ausgabe dann mit dem gewünschten Google-Konto erneut erwerben.
NorwegianAbonnement skiller seg fra vanlige kjøp av Android-apper ved at du ikke har noen 15 minutters tilbakebetalingsperiode.
Subscriptions differ from regular Android app purchases in that there is no 15-minute refund window.
NorwegianEt abonnement innebærer at du betaler et regelmessig beløp i stedet for å betale engangsbeløp for innhold på Google Play.
A subscription is when you pay a recurring fee rather than a one-time price for content on Google Play.
NorwegianHvis du vil kjøpe et abonnement, må du først laste ned appen der abonnementsbasert innhold er tilgjengelig.
To purchase a subscription, first, you’ll need to download the app where the subscription-based content is available.
NorwegianSie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen.
NorwegianHvis du allerede abonnerer på et blad eller en avis, kan du være kvalifisert for et digitalt abonnement via Google Play.
If you already subscribe to a magazine or newspaper, you may be eligible for a digital subscription on Google Play.
NorwegianNår gjeldende faktureringsperiode utløper, forsvinner koblingen «Avbryt abonnement» automatisk fra Dine apper-siden.
The "Cancel subscription" link on "Your Apps" page will automatically disappear at the end of your current billing period.
NorwegianEt abonnement på nettutgaven til 59 dollar.
NorwegianFor å kansellere et abonnement, går du til Mine abonnementer-siden på Google Wallet og bruker Kanseller abonnementet-knappene.
To cancel a subscription, visit your My subscriptions page on Google Wallet and use the Cancel subscription buttons.
NorwegianEt vanlig abonnement på bladet, til 125 dollar.
NorwegianNedlasting av filmer når du ikke er tilkoblet Wi-Fi kan medføre tilleggskostnader, avhengig av hvilken type abonnement du har.
Depending on your mobile data plan, downloading your movie when not connected to Wi-Fi may result in additional charges.
NorwegianHvis du bruker Google Wallet til å kjøpe et abonnement, belastes du automatisk månedlig eller årlig via Google Wallet.
If you use Google Wallet to buy a subscription, you’ll automatically be charged on a monthly or yearly basis through Google Wallet.
NorwegianHvis du vil bruke en annen betalingsmåte, eller kansellere et abonnement, kan du gå til abonnementer-siden i Google Wallet.
If you want to use a different payment method or cancel a subscription, you can visit your subscriptions page on Google Wallet.
NorwegianI-app Billing versjon 3 er tilgjengelig for alle programmer som bruker in-app elementer (støtte for abonnement kommer snart).
In-app Billing version 3 is available to any application that uses in-app items (support for subscriptions is coming shortly).
NorwegianHvis du bruker Google Checkout til å ta betalt for abonnement på et program, kan du gi refusjon på tidligere betalinger:
If you're using Google Wallet to charge for your app on a recurring basis, you can issue refunds to your subscribers for past charges: