Norsk-engelsk oversettelse av "5."

NO

"5." engelsk oversettelse

EN
EN

"5th" norsk oversettelse

NO
NO

5. {adjektiv}

volume_up
Du kan laste ned og eksportere de tidligere loggene dine med Google Takeaway frem til den 5. juni 2013.
You can download and export your past history using Google Takeout until June 5th 2013.
Du kan laste ned den gamle Goggles-søkeloggen din med Google Takeaway frem til den 5. juni 2013.
You can download your old Goggles Search History using Google Takeout until June 5th, 2013.
Sporingsnumre for DHL-betalinger er tilgjengelige fra den 5. i den påfølgende måneden, og du kan spore dem på www.dhl.com.
Tracking numbers for DHL payments will be available by the 5th of the following month and should be tracked at www.dhl.com.
EN

5th {adjektiv}

volume_up
5th
You can download and export your past history using Google Takeout until June 5th 2013.
Du kan laste ned og eksportere de tidligere loggene dine med Google Takeaway frem til den 5. juni 2013.
You can download your old Goggles Search History using Google Takeout until June 5th, 2013.
Du kan laste ned den gamle Goggles-søkeloggen din med Google Takeaway frem til den 5. juni 2013.
Tracking numbers for DHL payments will be available by the 5th of the following month and should be tracked at www.dhl.com.
Sporingsnumre for DHL-betalinger er tilgjengelige fra den 5. i den påfølgende måneden, og du kan spore dem på www.dhl.com.

Eksempler av "5." på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian5:31 ”Vent, vent, vent, vent, vent—jeg må se om jeg har forstått helt riktig.
5:31 HS: Wait, wait, wait, wait, wait, wait -- let me see if I got this straight.
Norwegian5:58 Dette er et verk som jeg nettopp gjorde ferdig om et annet tragisk fenomen.
5:58 This is a piece that I just recently completed about another tragic phenomenon.
Norwegian5:20 Det var til og med en liten soprano solo i stykket, så vi hadde opptaksprøver.
5:20 There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
NorwegianDe siste 10 årene har 5 millioner mennesker mistet livet på grunn av en krig i øst.
In the past 10 years, five million people have died due to a war in the east.
Norwegian5:21 Og til slutt, skal jeg vise dere eksempelet, historien om katten Dusty.
5:21 And last, I'm going to show you the example, the story of Dusty the cat.
Norwegian5:30 Vi jobber i de fleste områder som har store isbreer på den nordlige halvkule.
5:30 We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
Norwegian5:59 Det dette antyder er at vi faktisk kan ha fått historien om Internett feil.
5:59 What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Norwegian5:52 Det er den kalkulerende intelligensen som minner meg på når jeg må vaske klær.
5:52 It's that calculating intelligence that reminds me when I have to do my laundry.
Norwegian5:19 Tesla ble mannen som lyste opp verden, men dette var bare begynnelsen.
5:19 Tesla became the man who lit the world, but this was only the beginning.
Norwegian5:18 Al Gore: Alliance for Climate Protection har lansert to kampanjar.
5:18 Al Gore: So the Alliance for Climate Protection has launched two campaigns.
Norwegian5:04 Ok, så du spør kanskje deg selv, hvorfor går ikke vannet ut av glasset?
5:04 Okay, you should be asking yourself, why doesn't the water fall out of the glass?
Norwegian5:21 Og det er alle disse forskjellige tingene -- kjærligheten for mitt barn.
5:21 And that is all of these different things -- the love for my child.
NorwegianDet første beviset er at vi har fossiler av alger som er 3,5 milliard år gamle.
The first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
NorwegianFra og med 5. juni miljøvern-dagen, kan alle laste ned filmen via Internett.
On the five of June, the environment day, everybody can download the movie on Internet.
Norwegian5:14 I Liberia er, for eksempel, andelen gravide tenåringsjenter 3 av 10.
5:14 In Liberia, for example, the teenage pregnancy rate is three to every 10 girls.
NorwegianRekordinnehaveren, bare 6,5 cm lang, hadde 84 biter i sin bittelille mage.
The record-holder, only two-and-a-half inches long, had 84 pieces in its tiny stomach.
NorwegianHvis prosessen lykkes, fjernes varslene for de avviste annonseforespørslene innen 3–5 dager.
If successful, your rejected ad request alerts should disappear within 3-5 days.
Norwegian5:58 Men etterpå, innså vi alle at fedrene fortsatt ville være i fengsel.
5:58 But after the dance, we all realized that Dad still would be in jail.
NorwegianOg slik var det vårt solsystem ble skapt, for 4,5 milliard år siden.
And that is how our solar system was formed, four and a half billion years ago.
NorwegianMed Nexus 5 er du alltid den første til å få de nyeste Android-oppdateringene fra Google.
With Nexus 5, you’re always the first to get the latest Android updates from Google.

Synonymer (engelsk) for "5th":

5th
English