Italiensk-engelsk oversettelse av "tener vivo"

IT

"tener vivo" engelsk oversettelse

tener vivo
Teamet vårt er informert om at oversettelsen av "tener vivo" mangler.

Lignende oversettelser av "tener vivo" på engelsk

vivo adjektiv
vivere verb

Eksempler av "tener vivo" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

ItalianSi può quindi tener vivo un progetto da un anno all'altro tramite piccoli pagamenti anticipati, benché l'esecuzione del progetto stesso possa non essere stata ancora avviata.
A project can be kept alive in this way from one year to the next by means of small advance payments, even though the project itself might not have even begun to be implemented.

Andre ord i vår ordbok

Italian
  • tener vivo

Flere oversettelser in den engelsk-norske ordboken.