bab.la fraser

Emnene dekker de vanligste situasjonene der du kommer i kontakt med mennesker som snakker et annet språk, enten når du er ute og reiser, etter å ha flyttet til et annet land eller rett og slett når du snakker med utlendinger.

Ditt verktøy for hverdagen i utlandet

Vi reiser for gøy, vi studerer i utlandet for å opparbeide oss kunnskap, vi flytter til utlandet for å få en progresjon i karrieren; uten å engang forlate vår hjemmeby ender vi opp i situasjoner der mennesker fra ulike kulturer enn vår egen er involvert. For å starte et nytt liv i utlandet og for å unngå problemer undeveis er det kjekt å kunne nyttige gloser og fraser. Nøkkelen til å lykkes i et fremmed land er å være velinformert. Når man bosetter seg i et nytt land, spesielt et der man ikke behersker språket så godt, koster det mye tid og krefter å få utført enkle ting. Bare å nevne noen eksempler på ting du må tenke på: fylle ut masse papirer, se etter en leilighet, se etter jobber og så få mest mulig ut av intervjuene. Den beste måten å takle disse situasjonene på er å møte opp forberedt.

Oppdag de mest nyttige frasene

Bab.las fraseordbok er ment til å dekke hvilket som helst område der du trenger å bruke dine fremmedspråkkunnskaper. Om du har planer om å flytte utenlands og gjør online research på forhånd når det gjelder jobb kan du til og med oppleve å få noen intevjuer på Skype.Og hvem vet, kanskje du til og med får jobben før du flytter til din nye destinasjon! Å søke på en jobb online forutsetter som regel å skrive søknadsbrev og CV før Skype intervjuet. Denne oppgaven kan være ganske krevende, avhengig av hvilket språknivå din potensielle arbeidsgiver etterspør. Uansett, bab.las frasebok er en veldig nyttig kilde til å å skrive velstrukturerte, overbevisende søknadsbrev, CV eller attester. For ansatte som enten jobber i utlandet eller i et multinasjonalt selskap i sine hjemmeland og som trenger å kommunisere med internasjonale partnere eller kunder på daglig basis kan bab.las fraseordbok være en flott ressurs. Lær hvordan man forbereder et teammøte eller en forretningsavtale på samtlige språk.

Fraseboken inneholder tusenvis av alminnelige fraser og er inndelt i fem hovedkategorier: akademisk tekst, forretning og kommunikasjon, søknader og CV, personlig kontakt samt ferie og reise. Innenfor kategoriene er frasene satt sammen i grupper, alt ettersom hvilke situasjoner frasene brukes i. Situasjonsbeskrivelsene hjelper deg med å bedømme hvilken kontekst de ulike frasene kan brukes i.

Ideen bak fraseordboken er at den skal kunne brukes som verktøy for tekstproduksjon og kommunikasjon på fremmedspråk. Regler for formell tekst varierer fra språk til språk, og er vanskelig å lære når språket ikke er ens eget morsmål. Et eksempel på dette er akademisk tekst og jobbsøknader i utlandet, som krever spesiell skriveform. Fraseboken kan også være nyttig når du ikke ønsker ordrett oversettelse, men heller en språktypisk uttrykksmåte for det du ønsker formulert.

Bli mester på de mest brukte frasene i hvert fremmedspråk

Om du ønsker å bygge en internasjonal karriere kan du starte med å studere i utlandet. Denne opplevelsen, som kommer til å endre livet ditt, er spesielt verdifull når du skal studere på et fremmedspråk. Dette kommer til å gi deg mer kunnskap enn bare ditt fagområde, det kommer også til å forbedre dine kommunikasjonsferdigheter og sosiale ferdigheter. Slik vil Cven din bli mer attraktiv for arbeidsgivere når du begynner å søke på jobber i utlandet eller hjemme. Universitetene verden rundt har ulike rutiner på ting. Søknadsprosessen kan variere ganske mye fra land til land, og det er viktig å forstå kravene for registrering på skolen du sikter deg mot.For eksempel krever noen universiteter at søkerne sender et motivasjonsbrev eller til og med attester fra tidligere forelesere. Bab.las fraseordbok lurer på når du skal skrive disse tingene! Når du har fått plass kommer du til å bli bedt om å skrive essays, gruppeprosjekter og fremføringer bare for å nevne noen. Bab.las fraseordbok kommer til å hjelpe deg med å forklare alle grafene og statistikkene fra din forskning på en rekke språk. Forskningsstudier krever et avansert ordforråd, noe som er vanskelig å oppnå i et fremmedspråk.

Få igang din læringsprosess

Å flytte utenlands kan være en fantastisk opplevelse helt fra starten. Å bli kjent med en ny kultur kan være spennende og berikende og det åpner oss mer mot verden. Man integrerer seg lettest i det nye landet ved å sosialisere med andre mennesker, og dette er også lurt med tanke på å lære lokalspråket. Bab.las frasebok kan være nyttig når man ankommer det nye landet. Utenom jobbrelaterte og byråkratirelaterte emner, inneholder bab.las frasebok mange nyttige fraser, gloser og uttrykk som vil hjelpe deg med å kommunisere med lokalbefolkningen. For eksempel kan du lære hvordan man bestiller mat på en restaurant eller hvordan man flirter som en pro på en rekke språk. Sende mailer, skrive brev og holder taler i forbindelse med større events - alt dette er emner som blir dekket i bab.las frasebok. Den har som formål å være et verktøy som kan brukes til alt av innflyttere på fremmed jord. Lær hvordan man skriver ordentlige invitasjoner for fester man arrangerer eller hvordan du holder kontakten med dine internasjonale venner på deres fremmedspråk.