Fransk-engelsk oversettelse av "Abla"

FR

"Abla" engelsk oversettelse

Eksempler av "Abla"

Eksempler av "Abla" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

FrenchConcernant: 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed et Asma Muhammad Suleiman Saba'neh
Concerning: 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed and Asma Muhammad Suleiman Saba'neh
FrenchYussef Faek Kanaan Conseiller principal Mme Abla Kanaan
Ext. 14 Mr. Yussef Faek Kanaan Senior Adviser Mrs. Abla Kanaan
FrenchLa source a confirmé que 'Abla Sa'adat a été libérée le 7 mars 2003 en application d'un arrêt visant à réduire la durée de son internement administratif.
The source confirmed that 'Abla Sa'adat was released from detention on 7 March 2003 pursuant to an order reducing the period of her administrative detention.
FrenchSelon les renseignements communiqués au Groupe de travail, 'Abla Sa'adat a été libérée le 7 mars 2003; cette information émane du Gouvernement et a été confirmée par la source.
According to the information submitted to the Working Group, 'Abla Sa'adat was released on 7 March 2003; this information was provided by the Government and confirmed by the source.

Andre ord i vår ordbok

French
  • Abla

Flere oversettelser in den engelsk-norske ordboken.