Fransk-engelsk ordbok

Finn en fransk-engelsk oversettelse i ordboken ved å skrive inn ønsket ord på et av språkene. Med drop-down-menyen kan du enkelt velge en annen ordbok, dersom du vil se oversettelsen til andre språk.

Foreta alfabetisk søk i den fransk-engelske ordboken

Dersom søket ikke var vellykket, kan det være grunnet feilstavelse av det franske søkeordet. Du kan bruke bokstavene nedenfor for å komme til alfabetiske ordlister for ønsket bokstav. Når du finner ønsket ord, klikk på ordet, og du blir tatt til fransk-engelsk ordbok.

Du kan delta i oppbygningen av verdens største online ordbok. Under ses de seneste forslagene til oversettelser for fransk-engelsk ordbok. Du kan bekrefte en fransk-engelsk oversettelse eller en frase ved å stemme på den. Mener du at noe er feil, kan du stemme for fjerning av ordet eller foreslå endringer til enten et fransk eller engelsk ord.

Alle er velkomne til å bli med oss på å lage den største fransk-engelske ordboken i verden! Nye franske oversettelser og tolkninger vokser hyppig frem. I tillegg til dette, kan engelske oversettelser av et fransk ord variere fra område til et annet. Vi ønsker å inkludere alle disse variasjonene i vår fransk-engelske ordbok.
Som registrert bruker hos bab.la kan du legge til dine oversettelser fra fransk til engelsk. Når det tilføyde ordet får 10 stemmer fra andre brukere, legges det til i fransk-engelsk ordbok på permanent basis. Du samler poeng når du oppretter nye oversettelser, eller ved å ta en av våre quiz. Disse poengene gjør at du havner på vår internasjonale rankingliste. I tillegg til dette har vi et fransk-engelsk forum, som er åpent for alle brukere med spørsmål relatert til fransk og engelsk språk.