Finsk-engelsk oversettelse av "askelet"

FI

"askelet" engelsk oversettelse

EN

FI askelet
volume_up
{substantiv}

askelet (også: toimenpide, jalusta, jalanjälki, askel)
volume_up
step {subst.}
Katsomme kuitenkin, että nämä askelet olisivat voineet olla paljon pidempiä.
Nonetheless, we believe that these steps could have been much larger.
Ensimmäiset askelet oikeus- ja sisäasioiden alalla on otettu.
There are initial steps being made towards collaboration in justice and internal affairs.
Joskus askelet ovat lyhyitä, joskus taas pitkiä.
Sometimes the steps are small, and sometimes they are large.

Eksempler av "askelet" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

FinnishMeidän pitää tässä tilanteessa arvioida tarkkaan, mitkä ovat hyödyllisimmät askelet.
At this point in time, we need carefully to assess what can most usefully be done.
FinnishKatsomme kuitenkin, että nämä askelet olisivat voineet olla paljon pidempiä.
Nonetheless, we believe that these steps could have been much larger.
FinnishOn aina vain parempi, mitä nopeammin otamme ensimmäiset oikeat askelet sen voittamiseksi.
And the sooner we set about correcting the problem, the better.
FinnishEnsimmäiset askelet oikeus- ja sisäasioiden alalla on otettu.
There are initial steps being made towards collaboration in justice and internal affairs.
FinnishJoskus askelet ovat lyhyitä, joskus taas pitkiä.
Sometimes the steps are small, and sometimes they are large.
FinnishToimitaan myös tämän mukaan ottamalla todella ne askelet, jotka ovat tämän toimenpiteen tarjoaman tiedon perusteella mahdollisia.
Let us also follow up on this by truly taking the steps that the knowledge provided by this measure makes possible.
FinnishKomissio valmistelee tällä hetkellä seurantatutkimusta " Ihmisläheisyys etusijalle: seuraavat askelet" , jossa on kolme päätavoitetta.
The Commission is currently preparing a follow-up communication entitled 'Prioritizing the human dimension: the next steps' .
FinnishHän kuitenkin tunnusti äskettäiset myönteiset askelet, kuten tutkimusponnistelujen vauhdittamiseen pyrkivän toimintaryhmän perustaminen.
However, he acknowledged recent positive steps such as the setting up of the task force aimed at stepping up investigation efforts.
FinnishMeistä on hyvin tärkeää osoittaa Libanonille, että ensimmäiset askelet kohti demokraattista prosessia on nyt vakiinnutettava vaaleilla.
For us, it is very important to show Lebanon that now, the first steps towards a democratic process must be consolidated by elections.
FinnishJoulukuussa 2008 pidetyssä Poznańin ilmastokokouksessa sovittiin vuoden 2009 työohjelmasta, joka sisältää selvät askelet kohti Kööpenhaminaa.
The December 2008 Poznań Climate Conference agreed on a work programme for 2009, with clearly identified steps towards Copenhagen.
FinnishSen pitäisi jatkaa aloitteiden tekemistä, vaikka mullistavien muutosten sijasta ilmastopolitiikalle ovat nyt ominaisia pienet, kasvavat askelet.
It should continue to take the initiative even if, instead of ground-breaking changes, climate politics will now be characterised by small, incremental steps.
FinnishSillä välin juna kulkee eteenpäin ja tullaan, kuten Essenissä tapahtui, ottamaan ensimmäiset askelet kohti työmarkkinoiden uudistusta ja muuttamista.
In the meantime, life goes on and, in the follow-up to Essen, the first steps are about to be taken in the process of renewal and change on the labour market.
FinnishEU:n ja Tunisiassa muodostumassa olevan uuden järjestelmän luottamussuhteiden perusteella katson, että voimme ottaa ensimmäiset askelet esittämänne ongelman ratkaisemiseksi.
Based on the relations of trust between Europe and the new panorama taking shape in Tunisia, I believe we can take the first steps towards solving the problems that you put forward.