Engelsk-ungarsk oversettelse av "other place"

EN

"other place" ungarsk oversettelse

Eksempler av "other place"

Lignende oversettelser av "other place" på ungarsk

other substantiv
other adjektiv
other adverb
place substantiv
to place verb

Eksempler av "other place" på ungarsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishThere was no other place to go, so he stumbled on towards the sound of the bells.
Máshová úgysem mehetett volna, így tántorogva megindult a csilingelés felé.
EnglishThat still leaves us with the other problem-a place to go, Chris said.
Ez még mindig nem oldja meg a másik problémát: hová mehetnénk? vetette föl Chris.
EnglishWhat other place is safe for her? said Ash, rather frankly sad now, and weary.
- Hol másutt lehetne biztonságban? - kérdezte Ash fáradt szomorúsággal.
EnglishThe other, the place that she'd visited in her Nunciate dream, Kissoon's Loop.
A másik a hely, melyet nunciális álmában keresett fel, a Hurok, melyet Kissoon épített meg.
EnglishSaid jail wasn't so bad after all, and that he had no other place to go.
Kijelentette, hogy a börtön nem is olyan rossz, és úgysincs máshová mennie.
EnglishBut again, I was on firm ground, and there was nothing from any other realm in this place.
De most a szilárd földön álltam, és ebben a lakásba nem nyomultak be más birodalmak.
EnglishShe took it over to Brody's place the other evening, the evening he was killed.
Akkor este, amikor Brodyt lelőtték, magával vitte a férfi lakására.
EnglishTo picture its essentials, and so bring it into this other place where her spirit had come.
Felrajzolni az alapelemeket, és elhozni őket ide, ahová a szelleme érkezett.
EnglishSo far as we know, it's only found in one other place: the human brain.'
Ismereteink szerint egyetlenegy helyen fordul még elő: az emberi agyban.
EnglishThe demonic personality had vanished and in its place were other features, which were similar.
A démoni személyiség eltűnt, és a helyén más, hasonló arcvonásokat látott.
EnglishIn this House, among all of you, Europe can be felt with greater force than in any other place.
Ebben a Házban, Önök között, erőteljesebben lehet érezni Európát, mint bárhol máshol.
EnglishOn the other hand, what better place to deposit the evidence of his victory?
Jurij abban reménykedett, hogy nem fog a támaszpontra zuhanni.
EnglishThe happiest times were when she told him about the Other Place.
Azok voltak a legboldogabb idők, amikor az anyja a Másik Helyről mesélt.
EnglishIn any other time and place, he would have found her irresistible.
Más időben és más helyen ellenállhatatlannak találta volna a nőt, de most több volt ennél.
EnglishIn the Other Place, she told him, people threw away clothes with holes in them and got new ones.
A Másik Helyen, magyarázta neki, az emberek eldobják a lyukas ruhákat, és újakat vesznek.
EnglishSurely if this resort had existed in any other place, Ramsey would have loved it.
Bizonyos, hogy ha ez a nyaralóhely a föld egy más pontján terült volna el, Ramsey egyszerűen imádta volna.
EnglishWon't be any different in Rome, buddy, and every other place he goes.
Rómában se lesz másképp, pajtás, és másutt sem, ahová menni fog.
EnglishI asked one the other day why the place was called Pixy Cove and he couldn't tell me.
A múltkor megkérdeztem az egyiket, miért hívják a helyet Pixy-öbölnek, de nem tudta megmondani az okát.
EnglishIn that case, the car would still be in that other place.
Ez esetben a kocsi még mindig ott kell hogy legyen azon a másik helyen.
EnglishEventually we'll have to find some more remote place, some other curse or legend to protect us.
- Előbb-utóbb találnunk kell egy másik eldugott helyet, egy másik átkot vagy legendát, ami megvéd.
Andre ord i vår ordbok
English
  • other place

Søk etter flere ord in den engelsk-norske ordboken.