EN

mercy {substantiv}

volume_up
mercy (også: clemency, pity, quarter)
`Without mercy, without forgiveness, without hypocrisy?'
Irgalom nélkül, megbocsátás nélkül, álszenteskedés nélkül?
Grace, mercy and peace, from God the Father and from Christ Jesus our Lord.
Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától, és Urunktól, Krisztus Jézustól.
Will you not have that much mercy as to tell me what you found?
Annyi irgalom sincs benned, hogy elmeséld, mit láttál?
mercy (også: clemency, grace, quarter)
'Mercy, lord!' whined Wormtongue, grovelling on the ground.
- Kegyelem, Uram! - szűkölt Kígyónyelvű, a földön fetrengve.
There is no mercy for mages, Elmara told him quietly.
- Nincs kegyelem mágusoknak. - mondta Elmara csendesen.
Grace, mercy and peace, from God the Father and from Christ Jesus our Lord.
Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától, és Urunktól, Krisztus Jézustól.
She is in Mercy Hospital, but sometime this morning they will take her home.
Az Isteni Könyörületesség kórházban fekszik, de délelőtt hazaviszik.
If you have any mercy in you, Champion, best send your guards away now.
Ha van benned némi könyörületesség, akkor most elküldöd az őreidet.
The ambulance is taking her straight to Mercy Hospital.
Mentőautó viszi az Isteni Könyörületesség kórházba.
mercy (også: benefit, boon)
She had never in her life equated forgetting with mercy so quickly and completely.
Még soha nem érezte ennyire, hogy a felejtésnél nincs irgalmasabb jótétemény,
* Now his illness came like a mercy, reprieving me from the treadmill of private anxiety.
Betegsége most valóságos jótétemény volt számomra, mert kirántott szorongató magánügyeim taposómalmából.
It's a mercy that pistol went off in the struggle and killed the lady.
Szerencse, hogy a pisztoly a küzdelem hevében elsült, és megölte azt a nőt.
It is a mercy that you are on the side of the force, and not against it, Mr.
-Szerencse, hogy maga a mi oldalunkon van, Mr. Holmes, és nem ellenünk - mondta a felügyelő, látva, milyen ügyesen pattantotta fel az ablakzárat a barátom.
mercy (også: blessing)

Eksempler av "mercy" på ungarsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishHe heard the sound of blows and my cries for mercy and came bursting angrily in.
Meghallotta az ütések hangját és az én könyörgésemet, mire dühösen benyitott.
EnglishA greater mercy might have been to not impede that swift plummet into madness.
Talán kegyesebb lett volna, ha nem akadályozza meg azt a gyors ugrást az őrületbe.
EnglishThe kidnapped Estonians are, however, still at the mercy of their abductors.
Az elrabolt észtek azonban még mindig ki vannak szolgáltatva elrablóik kényének.
EnglishShe had never in her life equated forgetting with mercy so quickly and completely.
Még soha nem érezte ennyire, hogy a felejtésnél nincs irgalmasabb jótétemény,
EnglishStartled, Barbara glanced at Joe, then leaned forward in her chair toward Mercy.
Barbara döbbenten meredt Joe-ra; majd izgatottan előredőlve közelebb hajolt Mercyhez.
EnglishIf he still lives, I want to know, so that I might beg His Majesty for mercy.
Tudni akarom, hogy él-e még, mert ha igen, kegyelmet kérek számára a királytól.
EnglishIt's too big a word for my situation and anyway I don't particularly deserve mercy.
Ez a hangzatos szó nem illik helyzetemhez, és egyébként sem érdemlek irgalmat.
English'Well,' says I, 'honest man, that is a great mercy as things go now with the poor.
Bizony, jó ember bólintottam , nagy kegy ez a szegények mostani helyzetében.
EnglishTheir swords rose and fell, hacking, slashing, stabbing without mercy or restraint.
Kardjuk emelkedett, lecsapott, szúrtak, vágtak, döftek kímélet és válogatás nélkül.
EnglishHe could show her the mercy he would have liked to have shown rhesus monkeys.
Olyan könyörületes lesz a lánnyal, amilyen a rhesusmajmokkal szeretett volna lenni.
EnglishI want you to witness the extent of my mercy by witnessing your deformed body.
Azt akarom, hogy lássa a könyörületemet, a te eltorzult testeden keresztül.
Englishbe a revenge that would last a long, long time and leave her begging for mercy.
Hosszú, fájdalmas bosszú lesz, amelynek a végén kegyelemért könyörög majd.
EnglishWe are talking about countries at the mercy of poverty, indigence and disease.
Szegénységnek, nélkülözésnek és betegségeknek kitett országokról beszélünk.
EnglishGod, in His mercy, had used these two means to prevent him from committing a great sin.
Isten irgalmában ezt a két eszközt választotta, hogy megóvja egy nagy vétektől.
EnglishGrace, mercy and peace, from God the Father and from Christ Jesus our Lord.
Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától, és Urunktól, Krisztus Jézustól.
EnglishThe Universe inhabited by Winston Niles Rumfoord and his dog was not schemed in mercy.
A Winston Niles Rumfoord meg a kutyája lakta világmindenség nem fogant irgalomban.
EnglishWe shall take him by surprise and have him at our mercy before he can resist.
Meg kell lepnünk, és fegyverképtelenné kell tennünk, mielőtt felocsúdhatna.
EnglishIm sorry, Mercy said, clearly sensing the precipitous down-ward spiral of his mood.
- Sajnálom - ismételte Mercy, aki megérezhette a férfi reményvesztettségét.
EnglishWithout them, you would have been at the mercy of other equally dangerous elements.
A kövek nélkül más, de ugyanolyan félelmetes dolgoknak lettetek volna kiszolgáltatva.
EnglishRandal Six spells himself across the threshold, out of Mercy, into the unknown.
Randal Hat átbetűzte magát a küszöbön, ki az Irgalomból az ismeretlenbe.

Synonymer (engelsk) for "mercy":

mercy
mercy killing
English