Engelsk-ungarsk oversettelse av "member"

EN

"member" ungarsk oversettelse

volume_up
member {subst.}

EN member
volume_up
{substantiv}

volume_up
tag {subst.}
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (Ioannis Sarmas) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Henri Grethen) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (Henri Grethen) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (David Bostock) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (David Bostock) (szavazás)
member (også: limb)
volume_up
végtag {subst.}
member
volume_up
testrész {subst.}
Even so the tongue is indeed a little member and boasteth great things.
Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak.

Synonymer (engelsk) for "member":

member

Eksempler av "member" på ungarsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishMember of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
A Bizottság tagja. - Valójában problémáim voltak azzal, hogy magamnak kimondjam.
EnglishMember of the Commission. - Mr President, I am in a listening mood this evening.
a Bizottság tagja. - Elnök úr, ma este mások meghallgatására vagyok hangolódva.
EnglishThe new Member States are important links between the EU and its new neighbours.
Az új tagállamok fontos összekötő kapcsot képeznek az EU és új szomszédai között.
EnglishIt is important for the Commission to urge the Member States to show solidarity.
Fontos, hogy a Bizottság a szolidaritás gyakorlására ösztönözze a tagállamokat.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
És a mi haditengerészetünk még mindig felkészültebb, mint a tagállamok többségéé.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Ez azt bizonyítja, hogy tragédiával szembesülve egy tagállam sem marad magára.
EnglishThese programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
Ezeket a programokat a múlt decemberben ismertették és ítélték oda a tagállamok.
EnglishAll UN Member States have an obligation to protect refugees and asylum seekers.
Az ENSZ minden tagállamának kötelessége a menekültek és a menedékkérők védelme.
EnglishIt became a member of that great wartime fraternity, Cartridge Cases Anonymous.
Tagja lesz a nagy háborús testvériségnek, a Kilőtt Töltényhüvelyek Szövetségének.
EnglishThat indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
Ez is mutatja, milyen összetett a téma, és ezenfelül ott vannak még a tagállamok.
EnglishIt is therefore important for the Commission to take action at Member State level.
Ezért fontos tehát a Bizottság számára, hogy tagállami szinten tegyen lépéseket.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Nagyon is világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát.
EnglishHow do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?
Hogyan győzzük meg a tagállamokat arról, hogy a közös letelepítési politika jobb?
EnglishPrefab houses are the main urban renovation problem in the new EU Member States.
Az előre gyártott házak jelentik a legfőbb problémát az új tagállamok számára.
EnglishTherefore, I am very grateful that the honourable Member has asked this question.
Nagyon hálás vagyok ezért, hogy a tisztelt képviselő úr feltette ezt a kérdést.
EnglishA collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
Valamennyi intézmény és valamennyi tagállam együttes erőfeszítésére van szükség.
EnglishIt is also important to avoid each Member State creating its own PNR data system.
Fontos, hogy elkerüljük, hogy minden tagállam saját PNR-rendszert hozzon létre.
EnglishIt has lost its purpose of acting as a contract between the 15 old Member States.
Elvesztette funkcióját, hogy a 15 régi tagállam közötti szerződésként szolgáljon.
EnglishYou argued that the Union and the Member States should increase their spending.
Azt állította, hogy az Uniónak és a tagállamoknak növelniük kell a kiadásaikat.
EnglishBrice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament in June 2009.
Brice Hortefeux-t 2009 júniusában megválasztották európai parlamenti képviselőnek.