Engelsk-tysk oversettelse av "observação"

EN

"observação" tysk oversettelse

observação
Teamet vårt er informert om at oversettelsen av "observação" mangler.