Engelsk-tsjekkisk oversettelse av "will wash"

EN

"will wash" tsjekkisk oversettelse

CS

EN will wash
volume_up
{verb}

1. "future tense"

will wash

Lignende oversettelser av "will wash" på tsjekkisk

will substantiv
will verb
wash substantiv
wash adjektiv
Czech
to wash verb

Eksempler av "will wash" på tsjekkisk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishThe problem, though, as we would say in German, is 'wash me, but do not get me wet'.
Je tady ale problém: jak říkáme v němčině - "umyj mne, ale nenamoč mne".
EnglishEvery year I put 100 cassettes into my private bathtub, and I wash and dry them.
Každý rok dávám 100 kazet do své vlastní vany, čistím je a suším.
EnglishSo growth can wash away even what appears to be a great depression.
Růst tedy může nakonec proměnit i to, co se zdá být skutečně velkou hospodářskou krizí.
EnglishIt can wash the sludge off high mountain peaks and hills, down into the lowlands.
Může smývat kal z vysokých vrcholků a kopců dolů do nížin.
EnglishYou have to be a cop-out or a wash-out or a dropout to come to our college.
Vyhnuli jste se škole, vyhodili vás, nebo jste školy nechali?
EnglishAnd when it's ready to harvest, you take it out of the bath and you wash it in cold, soapy water.
Když je vše hotové, vyndáte to z vany a omyjete studenou mýdlovou vodou.
EnglishSo we brought her home, and I prayed that the oil wouldn't wash up on her beach before she died.
Tak jsme ji vzali domů a já se modlila, aby se ropa nedostala k její pláži dřív, než zemře.
EnglishOr, to be more precise, how do most of the women in the world wash?
Nebo, abychom byli přesnější, jak většina žen na světě pere?
EnglishAnd then I put the really tough question: "How many of you hand-wash your jeans and your bed sheets?"
A pak položím opravdu zákeřnu otázku: „Kolik z vás si pere džínsy a povlečení na postel v ruce?“
EnglishThe 'counter' arguments of the sceptics among us do not wash.
Protiargumenty skeptiků z našich řad nemají váhu.
EnglishAnd the remaining five billion, how do they wash?
A co těch zbývajících pět miliard, jak perou oni?
EnglishBecause it remains hard work for women to wash.
Protože pro spoustu žen je praní stále těžká práce.
EnglishCulture, when used as a tool to impose values and to wash out diversity and freedom of expression, is like a weapon.
Použije-li se kultura jako nástroj k vnucování hodnot a ničení různorodosti a svobody projevu, je jako zbraň.
EnglishLook here, you see the seven billion people up there: the air people, the wash people, the bulb people and the fire people.
Podívejte se, tady nahoře je sedm miliard lidí: letečtí lidé, pračkoví lidé, žárovkoví lidé a ohňoví lidé.
English"Wash you hands, you might not get diarrhea."
EnglishWe have heard that there is not enough water and that it is therefore impossible for people to wash and to protect themselves against infection.
Slyšeli jsme, že chybí voda, takže není možné, aby se lidé myli a chránili se před nákazou.
EnglishRegardless of the circumstances whereby EU funds are disbursed, we cannot wash our hands and hope for the best.
Bez ohledu na podmínky, za jakých jsou finanční prostředky EU vypláceny, nemůžeme jednoduše mávnout rukou a doufat, že to dobře dopadne.
EnglishThese kinds of argument really do not wash when we see the kind of dangerous situation the non-LDCs are in.
Tento druh argumentů skutečně nezabírá, když vidíme ten druh nebezpečné situace, ve které se ocitly státy, které nepatří k nejméně rozvinutým.
EnglishThey wash like this: by hand.
EnglishAnd that job is that they go around and pick up syringes from the back of hospitals, wash them, and in the course of this, obviously picking them up they injure themselves.
Tou prací je chození okolo a vybírání injekcí za nemocnicemi, umyjí je a během toho, jak je sbírají, někdy se zraní.