Engelsk-tsjekkisk oversettelse av "weird"

EN

"weird" tsjekkisk oversettelse

EN weird
volume_up
{adjektiv}

weird (også: odd, queer, strange, bizarre)
volume_up
divný {adj. m}
Is this a market at all, or did we just do a weird psychologist's trick by getting monkeys to do something, looking smart, but not really being smart.
Je to opravdu trh, nebo se nám jen podařil divný psychologický trik, kde jsme přiměli opice něco udělat a vypadat chytře, aniž by opravdu byly chytré?
And in a weird way, that's what I actually like about Johnny Cash's music as well.
A tato zvláštní cesta je to, co mám vlastně rád i na hudbě Johnnyho Cashe.
It's weird; they were all done with about 100,000 people.
Zvláštní, ty všechny zvládnuty s asi 100,:,000 lidmi.
Žijeme ve zvláštní době.
weird (også: curious, fanciful, fantastic, freaky)
volume_up
podivný {adj. m}
The rapporteur, unfortunately, adopted rather weird positions, and we had to put up quite a fight against her initial ideas.
Zpravodajka bohužel zvolila poněkud podivný postoj a s jejími původními představami jsme museli svést dosti tuhý boj.
weird (også: arcane, dark, eerie, eery)
volume_up
tajemný {adj. m}
weird (også: eerie, eery, mysterious, eldritch)
volume_up
tajuplný {adj. m}
Mám rád výstřední věci.
weird (også: eerie, eery, enigmatic, mysterious)
volume_up
záhadný {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "weird":

weird

Eksempler av "weird" på tsjekkisk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishI thought that was really weird, as if the Dutch government sends emails to anyone.
To mi přišlo hodně divné, jako kdyby Nizozemí posílalo emaily kdekomu.
EnglishAnd that all stems from the perception of atheists as some kind of weird, way-out minority.
A to všechno je způsobeno tím, že jsou ateisté vnímáni jako jakási podivínská menšina.
EnglishSo, I felt kind of weird that simplicity was sort of following me around.
Takže jsem měl pocit, že mě ta jednoduchost tak trochu pronásleduje.
EnglishSo it was kind of weird to see those images and those eyes stare back at me through a television.
Bylo to trochu divné vidět ty obrázky a ty oči, které se na mě dívaly skrz televizi.
EnglishAnd the landscape was always made by this sort of weird, uneasy collaboration between nature and man.
A krajina byla vždycky utvářena tou podivnou a složitou spoluprací člověka a přírody.
EnglishAnd when you're told this, you feel kind of weird.
A když vám tohle někdo řekne, tak se cítíte tak trochu divně.
EnglishSo one of the problems of explaining why people believe weird things is that we have things on a simple level.
Takže jedním z problémů při vysvětlování proč lidé věří podivným věcem je, že máme...
EnglishOne of their stated values is, "Be a little bit weird."
Jedna z jejich výslovených hodnot říká: "Buď maličko divnej."
EnglishThis is very weird, so I made further enquiries in London.
To je velmi podivné, a tak jsem zkoumal dále v Londýně.
EnglishIt's a weird thing for us humans to wrap our minds around, since we only ever get to experience one possibility.
Nám lidem připadá divné si tímhle motat hlavu, jelikož jsme schopni prožívat jenom jednu možnost.
EnglishThe reason why we don't envy her is because she's too weird.
Důvod, proč jí nezávidíte je, že je příliš divná.
EnglishWe found it was moving in really weird ways.
Místo toho, aby zůstal v absolutním klidu, vibroval.
EnglishThere's nothing weird about Bulgarians that we can't play, besides the serious meme that we have to kick out.
Bulhaři nejsou nijak divní, že by si nemohli hrát, kromě toho, že se musíme zbavit toho vážného ksichtu. ~~~ Za druhé.
EnglishSometimes they break and make pages look weird.
EnglishSo sometimes I get invited to give weird talks.
Někdy mě zvou, abych dával divné přednášky.
EnglishThat sounds a little weird to me, but you decide.
EnglishWith brainstorming we make you happy, we play games, and we say, "No criticism," and you get all these weird, neat ideas.
Při brainstormingu jsme šťastní, hrajeme hry, nepřipouštíme žádnou kritiku a přicházíme na prapodivné nové nápady.
EnglishOf course usually one of us looks great while the other one is looking away, blinking, or has weird-looking hair.
Samozřejmě jeden z nás obvykle vypadá dobře, zatímco ten druhý se zrovna podíval jinam, mrkl, nebo si mu vítr pohrál s účesem.
EnglishThis seems weird to us, because each of us only experiences an individual existence, and we don't get to see other branches.
Nám to může připadat divné, protože každý z nás vnímá jenom jednu existenci a nejsme schopni pozorovat další větve.
EnglishAnd you'll notice they are a little bit weird.