Engelsk-tsjekkisk oversettelse av "hard to tell"

EN

"hard to tell" tsjekkisk oversettelse

Eksempler av "hard to tell"

Eksempler av "hard to tell" på tsjekkisk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishBut sometimes it's hard to tell whether or not a site is legitimate.
Někdy je ale obtížné určit, zda web je, nebo není legitimní.
EnglishAnd that makes it just really hard to tell how the disease is going.
A to znamená, že je těžké říct, jak se nemoc vyvíjí.
EnglishSometimes it's hard to tell the two apart.
Občas je obtížné tyto dvě od sebe rozeznat.
EnglishSome, it's quite hard to tell why.

Andre ord i vår ordbok

English
  • hard to tell

Mer i den engelsk-norske orboken.