Engelsk-svensk oversettelse av "veterinary"

EN

"veterinary" svensk oversettelse

EN veterinary
volume_up
{substantiv}

1. alminnelig

veterinary
volume_up
djurläkare {fell.kjønn} [hverd.]

2. britisk engelsk

veterinary (også: vet, veterinarian, veterinary surgeon)
volume_up
veterinär {fell.kjønn}
It must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations.
Jordbruket måste följa reglerna för tvärvillkoren och på veterinär- och växtskyddsområdet.
measures in the veterinary and phytosanitary fields which have as their direct objective the protection of public health;
Åtgärder på veterinär - och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan.
How would it be if a particular department were to be added to our office in Dublin, the Veterinary and Phytosanitary Bureau.
Hur skulle det vara om vår byrå i Dublin, veterinär- och växtskyddsbyrån, utvidgades med en särskild avdelning?

Synonymer (engelsk) for "veterinary":

veterinary

Eksempler av "veterinary" på svensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishFor this reason, the proposal provides for a standard level in the veterinary sector.
Av denna anledning föreskrivs en standardnivå inom veterinärsektorn i förslaget.
EnglishThe situation was reviewed at a meeting of the Standing Veterinary Committee yesterday.
Situationen sågs över vid ett sammanträde för Ständiga veterinärkommittén i går.
EnglishWe are not talking about problems of veterinary law today; let me just make that clear.
I dag talar vi inte om problem med veterinärlagstiftningen, låt mig klargöra det.
EnglishAs we speak, the Standing Veterinary Committee is discussing that particular request.
Medan vi talar diskuterar man just den begäran i Ständiga veterinärkommittén.
EnglishThe Commission has established a Food and Veterinary Office in Ireland.
Kommissionen har inrättat ett organ för livsmedel och veterinärmedicin i Irland.
EnglishSimply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
Orsaken var helt enkelt oansvarig användning av antibiotika inom veterinärmedicinen.
EnglishThe Food and Veterinary Office in Dublin has been in existence for a number of years.
Vi har sedan några år tillbaka Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor i Dublin.
EnglishAround 50% of the antibiotics prescribed in Europe are used in veterinary medicine.
Omkring 50 procent av förskrivningen av antibiotika i Europa sker inom veterinärmedicin.
EnglishAll imported meat must undergo mandatory veterinary checks at EU borders.
Allt importerat kött måste genomgå obligatoriska veterinärkontroller vid EU:s gränser.
EnglishIn addition, veterinary thermometers are required for use in the diagnosis of animal diseases.
Dessutom behövs veterinärtermometrar för att ställa diagnoser vid djursjukdomar.
EnglishLike, for example, this flag waving, right in front of the veterinary facility.
Till exempel, den här flaggan som vajade utanför veterinärkontoret.
EnglishContact the relevant veterinary authorities if you are planning to transport animals.
Kontakta därför de lokala veterinärmyndigheterna om du ska frakta djur.
EnglishWe have entered into bilateral agreements on customs procedures and veterinary equivalents.
Vi har ingått bilaterala avtal om tullförfaranden och veterinära förfaranden.
EnglishVeterinary checks on animals entering the Community from third countries (codified version) (
Veterinärkontroller för djur som importeras från tredjeland (kodifierad version) (
Englishveterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
EnglishSystematic veterinary controls at the borders are viewed as technical obstacles to trade.
Systematiska veterinärkontroller vid gränsen uppfattas som ett tekniskt handelshinder.
EnglishVeterinary safety is threatened, with animal and human health suffering as a result.
Den veterinärmedicinska säkerheten hotas, vilket skadar hälsan hos både djur och människor.
EnglishThe other day in committee, we learnt of the Food and Veterinary Office's report.
Häromdagen i utskottet hörde vi om rapporten från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.
EnglishVeterinary and phytosanitary matters (C5-100, C5-101 and C5-102/1999)
Veterinära frågor och växtskyddsfrågor (C5-0100, C5-0101 och C5-0102/1999)
EnglishThat included veterinary medicines, as well as human pharmaceuticals.
Den innefattade såväl veterinärmedicinska läkemedel som humanläkemedel.