Engelsk-svensk oversettelse av "to tweak"

EN

"to tweak" svensk oversettelse

SV
EN

to tweak [tweaked|tweaked] {verb}

volume_up
The sad problem is that we too often fail to learn from our mistakes, and simply tweaking the security strategy will not make the difference.
Det sorgliga problemet är att vi alltför sällan lär av våra misstag, och att bara vrida på säkerhetsstrategin kommer inte att göra någon skillnad.

Synonymer (engelsk) for "tweak":

tweak

Eksempler av "to tweak" på svensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishThere are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system.
Det finns galna exempel från hela världen på hur folk mixtrar med och justerar systemet.
EnglishFrom time to time, Google might tweak your AdWords balance.
Då och då kan Google finjustera ditt AdWords-saldo.
EnglishWe tweak that a lot.
EnglishMay I remind you that, following the Irish referendum, this Treaty is surely defunct, and it is not right to try to tweak things in this way.
Jag vill påminna er om att detta fördrag säkerligen inte längre är gällande efter den irländska folkomröstningen, och att det inte är rätt att försöka förvränga saker på detta sätt.
EnglishHe has been open to the justified wishes of his fellow Members, and the Commission has tabled a sound programme, which Parliament did, however, tweak in a few areas.
Han har varit öppen för de berättigade önskemålen från sina parlamentskolleger, och kommissionen har lagt fram ett bra program som parlamentet dock ändrade på några få områden.