Engelsk-svensk oversettelse av "murmur"

EN

"murmur" svensk oversettelse

volume_up
murmur {subst.}

EN murmur
volume_up
{substantiv}

murmur (også: boom, hum, peal, roar)
I heard the murmur of the waves, ran outside and lay down on the freshly mown meadow, my face turned to the sea.
Jag hörde bruset av vågor och rusade ut och lade mig på den nyklippta gräsmattan med ansiktet vänt mot kusten.
murmur (også: swish, whisper)
murmur (også: babble, gurgle, murmuring, purl)
murmur (også: buzz, groan, growl, hum)
And I remember putting my blocks in and just feeling horrified because there was just this murmur coming over the crowd, like, the ones who are close enough to the starting line to see.
Och jag ställde in mina startblock och kände mig skräckslagen för det var ett mummel i publiken, hos dem som var tillräckligt nära startlinjen för att se.
murmur (også: buzz, hum, purl, rippling)
(Murmurs (of dissent) )I am going to return to the presidency because that is what I am expected to speak on.
(Sorl av missnöje) Jag skall återkomma till ordförandeskapet, eftersom det är det jag förväntas tala om.
murmur (også: moan)
murmur (også: murmuring)
murmur (også: murmuring, mutter)
murmur (også: buzz, hum, murmuring, noise)

Eksempler av "murmur" på svensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishAnd then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
Rätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
EnglishMany ties that existed prior to 1989 were dissolved very quickly yet almost without a murmur.
Många band som fanns före 1989 upplöstes mycket snabbt, men ändå nästan utan klagan.
EnglishThese institutions raise scarcely a murmur of criticism about the bloody dictators that they include.
Dessa institutioner höjer knappast rösten för att kritisera de blodiga diktatorer som de innefattar.
EnglishI heard the murmur of the waves, ran outside and lay down on the freshly mown meadow, my face turned to the sea.
Jag hörde bruset av vågor och rusade ut och lade mig på den nyklippta gräsmattan med ansiktet vänt mot kusten.
EnglishAfter the irregularities of the first round Europe thumped the table, but failed to utter even a murmur of protest.
Till slut skulle jag vilja hänvisa till ett polskt ordspråk: ” Om du inte vet hur du skall uppföra dig, uppför dig så bra du kan. ”
EnglishWhat is more, there is barely a murmur about projects which have a real chance of improving European transport, such as the Lyon-Turin link, being blocked.
Dessutom hör man nästan ingenting om blockeringen av projekt som har en verklig chans att förbättra transporterna i EU som till exempel banan Lyon–Torino.
EnglishWhat we are going to propose to the Intergovernmental Conference on the subject of the CFSP is little more than a plaintive murmur, before which not so much as a leaf will tremble.
Det vi föreslår regeringskonferensen när det gäller PESC är inget mer än en svag vindpust, utan möjligheter att få ens ett löv att skälva.