Engelsk-spansk oversettelse av "file is located"

EN

"file is located" spansk oversettelse

Eksempler av "file is located"

Eksempler av "file is located" på spansk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishTo see where the file is located on your computer, click Show in folder.
Para ver la ubicación del archivo en el equipo, haz clic en Mostrar en carpeta.
EnglishOr, if you know your file is located somewhere in a specific folder, such as the Documents folder, then you can start there.
O bien, si sabe que el archivo se encuentra en una determinada carpeta, como la de Documentos, puede empezar por ahí.
EnglishTo see where the file is located on your computer, click the arrow next to the file button in the downloads bar and select Show in folder.
Para ver la ubicación del archivo en el ordenador, haz clic en la flecha situada junto al botón del archivo en la barra de descargas y selecciona Mostrar en carpeta.
EnglishAfter you edit the file and save your changes, go to the Document Workspace or Document Library where your file is located, and then point to the file that you want to check in.
Después de modificar el archivo y guardar los cambios, vaya al Área de documentos o a la Biblioteca de documentos donde se encuentra el archivo y seleccione el archivo que desea proteger.

Andre ord i vår ordbok

English
  • file is located

Ta en titt på den norsk-engelske ordboken til bab.la.