Engelsk-rumensk oversettelse av "you had a"

EN

"you had a" rumensk oversettelse

Eksempler av "you had a"

Lignende oversettelser av "you had a" på rumensk

you adverb
Romanian
you pronomen
you interjeksjon
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjeksjon
Romanian
to have verb
a substantiv
a adverb
Romanian
a adjektiv
Romanian
a artikkel
Romanian
a preposisjon
Romanian
a interjeksjon
Romanian

Eksempler av "you had a" på rumensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishSettings that keep your programs configured as you had them on your old computer.
Setări care păstrează programele așa cum au fost configurate în computerul vechi.
EnglishIf you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Dacă ați avut critici la adresa domnului Ben Ali, trebuia să le faceți atunci.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
După care a urmat o replică de 6,6 grade, care a fost ea însăşi absolut devastatoare.
EnglishI am sorry, Minister, I was not sure if you had addressed both questions.
Îmi cer scuze, dle ministru, nu eram sigură dacă aţi răspuns la ambele întrebări.
EnglishYou had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
Ați avut ocazia de a vă exprima preocupările înainte să închidem dezbaterea.
EnglishWe will consider what you had to say in the next meeting of the Bureau.
Vom lua în considerare ceea ce aţi avut de spus în următoarea şedinţă a Biroului.
EnglishIf you had read that, you would have realised this is something totally new.
Dacă l-aţi fi citit, v-aţi fi dat seama că este vorba de ceva complet nou.
EnglishYou replied on that occasion that you had not had time to think about it.
Atunci ați răspuns că nu ați avut timp să vă gândiți la acest lucru.
EnglishAnd if it is lost or stolen, how can you prove you had a licence in your home country?
Cum pot dovedi că am avut permis de conducere în ţara de origine, în caz de pierdere sau furt?
EnglishYou have read my mind, Mr Lehne, because I was going to proceed exactly as you had anticipated.
Mi-aţi citit gândurile, dle Lehne, deoarece doream să procedez exact cum aţi anticipat.
EnglishHowever, imagine that you had been one of the negotiating partners on the other side.
Imaginaţi-vă, totuşi, că aţi fi fost unul dintre partenerii de negociere aflaţi de cealaltă parte.
EnglishIf you had to change the workgroup name, you will be prompted to restart your computer.
Dacă a trebuit să modificați numele grupului de lucru, vi se va solicita repornirea computerului.
EnglishIf you had, we would not have had to discuss the postponement today.
Dacă aţi fi făcut-o, nu ar fi trebuit să discutăm amânarea astăzi.
EnglishI know that some among you had doubts, but we worked hard to secure concrete results.
Știu că unii dintre dvs. au avut îndoieli, însă am lucrat din greu pentru a obține rezultate concrete.
EnglishMr Verhofstadt was saying that you had a right to take the initiative.
Dl Verhofstadt spunea că aţi avut dreptul de a lua iniţiativa.
EnglishJust like you had a Start menu in Windows 7, you have a Start screen in Windows 8 and Windows RT.
La fel cum în Windows 7 aveați un meniu Start, în Windows 8 și Windows RT aveți un ecran Start.
EnglishIn case you had forgotten: the Lisbon treaty was sunk by the democratic will of the people of Ireland.
În caz că aţi uitat: Tratatul de la Lisabona a fost desfiinţat de voinţa poporului irlandez.
EnglishMr Allister, I was not at all aware that you had a question to ask.
Domnule Allister, nu am ştiut că aveaţi de pus o întrebare.
EnglishAnyway, I did ask in advance and you had plenty of time.
Oricum, am întrebat înainte și ați avut suficient timp la dispoziție.
EnglishWe would probably have made more progress if you had handled these issues with more sensitivity.
Probabil progresele ar fi fost mai mari dacă aţi fi abordat aceste aspecte cu mai multă sensibilitate.
Andre ord i vår ordbok
English
  • you had a

Søk etter flere ord in den engelsk-norske ordboken.