Engelsk-rumensk oversettelse av "echo"

EN

"echo" rumensk oversettelse

volume_up
echo {subst.}
RO

EN echo
volume_up
{substantiv}

To hear what you type, select the Echo User's Keystrokes check box.
Pentru a auzi ceea ce tastați, bifați caseta de selectare Ecou apăsări de taste utilizator.
But the democratic argument I think might have some echo of authenticity even with federalist colleagues and it is this.
Cred însă că argumentul democratic ar putea avea un ecou de autenticitate chiar şi printre colegii federalişti, argumentul fiind următorul.
Then there are other issues that I would also emphasise, echoing what Mr Paparizov said.
Există şi alte chestiuni pe care le-aş sublinia, ca ecou la cele spuse de către dl Paparizov.
echo (også: audio, chime, knell, peal)
echo (også: resonance)
echo
volume_up
răsunet {n} (ecou)

Eksempler av "echo" på rumensk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishI echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.
Reiterez formularea raportului privind îmbunătăţirea relaţiilor dintre China şi Taiwan.
EnglishConcerns, which, I repeat, echo the Council's concerns in many cases.
Îngrijorări care, repet, reflectă în multe cazuri şi îngrijorările Consiliului.
EnglishI would also like to echo what Mr Abad said about the external dimension.
Aş dori de asemenea să repet ceea ce a declarat dl Abad cu privire la dimensiunea externă.
EnglishMr President, I have to echo Mr Chichester's earlier intervention.
Dle președinte, trebuie să mă alătur intervenției de mai devreme a dlui Chichester.
EnglishWhy did the Commission echo the hurried information from Germany?
De ce a transmis mai departe Comisia informațiile pripite venite din Germania?
EnglishMadam President, I echo the remarks made by my colleague, Mr Almunia.
Dnă preşedintă, ader la comentariile făcute de colegul meu, dl Almunia.
EnglishTurn off local echo or sets authentication for the logon or password prompt.
Dezactivarea ecoului local sau setarea autentificării pentru solicitarea de log on sau de parolă.
EnglishWhat is important is to take action, and I echo what Mr Deprez said.
Este importam să acţionăm şi evoc astfel ceea ce a spus dl Deprez.
EnglishIn addition to humanitarian assistance, ECHO helps to facilitate the coordination of civil protection across the EU.
Pe lângă asistenţa umanitară, ECHO facilitează coordonarea protecţiei civile în UE.
EnglishMadam President, I would like to echo what has been said by all the speakers so far in this debate.
Dnă preşedintă, doresc să întăresc cele spuse de cei care au luat cuvântul în această dezbatere până acum.
EnglishWe are closely monitoring the situation through our EU delegation office and through our local ECHO office.
Monitorizăm îndeaproape situația prin intermediul biroului delegației UE și al biroului local ECHO.
EnglishAs soon as news of the earthquake broke, ECHO's emergency response system was mobilised.
De îndată ce ştirile despre cutremur au izbucnit, sistemul de reacţie la situaţii de urgenţă al ECHO a fost pus în mişcare.
EnglishECHO also funds medical teams, mine-clearance experts, and transport and logistical support.
De asemenea, ECHO acordă fonduri pentru echipe medicale, experţi în deminare, precum şi pentru sprijin logistic şi transport.
EnglishHumanitarian aid from ECHO will continue in 2010.
ECHO va continua să acorde ajutor umanitar în 2010.
EnglishFinally, a word to echo what Mr Kožušník said earlier on, when he asked us to be brave.
În sfârşit doresc să adresez câteva cuvinte pentru a repeta ceea ce ne-a spus dl Kožušník mai devreme, când ne-a cerut să fim curajoşi.
EnglishI would echo Mr Lyon's comments on the EU logo.
Aş reitera comentariile dlui Lyon privind sigla UE.
EnglishLet me stress that, only hours after the earthquake, European ECHO and MIC teams were deployed on the spot.
Permiteţi-mi să accentuez că, la doar câteva ore după cutremur, ECHO şi echipele MIC au fost desfăşurate la faţa locului.
EnglishThe EU's relief operations are handled by ECHO, the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection department.
Operaţiunile de ajutor derulate de UE sunt coordonate de ECHO, Direcţia Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă.
EnglishThere is much in this report to be content with and I echo the comments of a number of colleagues this morning.
Sunt multe aspecte în acest raport de care suntem mulţumiţi şi doresc să evoc comentariile unor colegi din această dimineaţă.
EnglishMeanwhile, I would like to echo the words of Mr Salafranca Sánchez-Neyra about the death of the Cuban dissident, Mr Soto.
Între timp, aș dori să repet cuvintele dlui Salafranca Sánchez-Neyra cu privire la moartea dizidentului cubanez, dl Soto.