Engelsk-polsk oversettelse av "tragedy"

EN

"tragedy" polsk oversettelse

EN tragedy
volume_up
{substantiv}

tragedy
At the moment, this tragedy can be witnessed in Lampedusa; and it is a grave tragedy.
Obecnie tragedia ta rozgrywa się na Lampedusie; to bardzo poważna tragedia.
Abortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
Aborcja na świecie jest prawdziwą tragedią, ale jest ona również prawdziwą tragedią w Europie!
It is always a tragedy when innocent people are affected by these issues.
To zawsze jest tragedia, gdy takie problemy dotykają niewinnych ludzi.
tragedy (også: drama)
The Democratic Republic of the Congo exaggerates and concentrates the tragedy of Africa.
W Demokratycznej Republice Konga kumuluje się i koncentruje cały dramat Afryki.
School failure and drop-out rates are a tragedy of our times and may well be for the future.
Zaniechanie nauki szkolnej i jej przedwczesne kończenie to dramat naszych czasów i być może przyszła tragedia.
(DE) Mr President, the drama surrounding the European Union is turning into a tragedy.
Dramat rozgrywający się w Unii Europejskiej zamienia się w tragedię.
tragedy
I was active in trade unions for 30 years and I understand the tragedy and drama involved, but I must give the floor to Commissioner Kroes.
Byłam aktywnym członkiem związków zawodowych przez 30 lat i rozumiem tragizm i dramat tej sytuacji, ale muszę oddać głos pani komisarz Kroes.

Synonymer (engelsk) for "tragedy":

tragedy

Eksempler av "tragedy" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishWe are all shocked to see that a desperate situation has now turned to tragedy.
Z przerażeniem widzimy, jak dramatyczna sytuacja przerodziła się w tragedię.
EnglishThese victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.
W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Jest to dowodem na to, że żadne państwo UE w obliczu tragedii nie pozostanie osamotnione.
EnglishThe tragedy of work-related deaths is an issue that concerns the whole of Europe.
Tragiczna kwestia śmiertelnych wypadków przy pracy dotyczy całej Europy.
EnglishWe had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in Ireland.
Wcześniej w tym roku mieliśmy tragedię grecką, teraz mamy sytuację w Irlandii.
EnglishWe must do everything in our power to prevent another tragedy in Africa.
Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec kolejnej tragedii w Afryce.
EnglishUnfortunately, no adequate action has been taken to prevent this tragedy.
Niestety, nie podjęto żadnych właściwych działań, aby zapobiec tej tragedii.
EnglishTherefore, beyond rhetoric, how can we respond to the tragedy in this region?
Dlatego, poza retoryką, jak możemy reagować na tragedię w tym regionie?
EnglishThat might be regarded as a still greater tragedy than the activities of pirates.
Może to być uznane za jeszcze większą tragedię niż działania piratów.
English(PL) Mr Kallas, I think we should draw conclusions from this tragedy.
(PL) Szanowny panie komisarzu! Myślę, że z tej tragedii powinniśmy wyciągnąć wnioski.
EnglishOur two countries have been at the heart of the greatest tragedy of the 20th century.
Nasze dwa kraje znajdowały się w sercu największej tragedii XX wieku.
EnglishTo date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat okoliczności tej tragedii.
EnglishI think this case should be seen and solved exclusively as a human tragedy.
Sądzę, że tę sprawę należy postrzegać i rozwiązać wyłącznie w kategoriach tragedii ludzkiej.
EnglishWe need doctors, architects and people to relieve the pain of the tragedy.
Potrzebujemy lekarzy, architektów i ludzi, którzy będą spieszyć z pomocą w obliczu tragedii.
English(PL) Mr President, the death of innocent people is always a tragedy.
(PL) Panie przewodniczący! Śmierć niewinnych ludzi zawsze jest tragiczna.
EnglishA tragedy has happened which will be remembered forever in the history of Japan and the world.
Doszło do tragedii, która zostanie na zawsze zapamiętana w historii Japonii i świata.
EnglishThe Union and the Member States are doing little or nothing to deal with this tragedy.
Unia i państwa członkowskie robią zbyt mało lub zgoła nic, aby przeciwstawić się tej tragedii.
EnglishFirst of all, my thoughts are with the victims of this tragedy and their relatives.
W pierwszym rzędzie pragnę powiedzieć, że myślami jestem z ofiarami tej tragedii i z ich bliskimi.
EnglishThe recent natural tragedy that occurred on Madeira has left the island in a state of chaos.
Ostatnia klęska żywiołowa na Maderze pozostawiła wyspę w stanie chaosu.
EnglishAnd I think that is the message of tragedy to us, and why it's so very, very important, I think.
Myślę, że to jest główny przekaz tragedii i powód dlaczego jest taka ważna.