Engelsk-polsk oversettelse av "the best way to make"

EN

"the best way to make" polsk oversettelse

Eksempler av "the best way to make"

Eksempler av "the best way to make" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishThe most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
Najważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
Jest to najlepszy sposób, by wzmocnić nasze gospodarki, mając w perspektywie niepewną przyszłość gospodarczą.
EnglishThat is the best way to make sure that we have sustainable fish stocks, not some artificial communistic method where you have central planning in fishing.
To najlepszy sposób zapewnienia sobie zrównoważonych zasobów rybnych - a nie jakaś sztuczna komunistyczna metoda obejmująca centralne planowanie rybołówstwa.
EnglishI didn't think that was necessarily the best way to make a living, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Nie uważałem tego, za najlepszy sposób na zarabianie na życie, dlatego postanowiłem najpierw zadbać o niezależność finansową, by móc zacząć pisać te historie możliwie najszybciej.

Andre ord i vår ordbok

English
  • the best way to make

Søk etter flere ord in den norsk-engelske ordboken.