Engelsk-polsk oversettelse av "peculiar"

EN

"peculiar" polsk oversettelse

EN peculiar
volume_up
{adjektiv}

peculiar (også: curious, esoteric, noteworthy, odd)
volume_up
osobliwy {adj. m}
(Laughter) Well, the topic I'm going to discuss is one which is, in a certain sense, very peculiar because it's very old.
(Śmiech) Temat mojej prezentacji jest dość osobliwy, gdyż jest bardzo stary.
Our information is so peculiar in detail, so that cannot be searched as others can be searched.
Nasze informacje są tak osobliwe w szczegółach, że nie można ich przeszukiwać tak samo jak innych.
It can be just like this, or maybe like this, which is rather peculiar, but this is in 1963 -- the viewing of a sun eclipse in the United States.
Tak, jak tutaj, lub w sposób bardziej osobliwy - jak tu -- to rok 1963 i obserwacja zaćmienia słońca w Stanach Zjednoczonych.
peculiar (også: characteristic)
volume_up
swoisty {adj. m}
I have endeavoured to try and understand the peculiar methodology adopted by those in authority in this area.
Staram się zrozumieć tę swoistą metodologię rybołówczej magistratury.
This systematic dismantling of the fundamental principles which define the specific nature of European wine-growing responds to a peculiar logic.
Ten systematyczny demontaż podstawowych zasad definiujących swoisty charakter europejskiego sektora hodowli winorośli jest odpowiedzią na osobliwą logikę.
We're all thought to have something very distinctive, if not peculiar.
Uważa się, że każde z nas ma w sobie coś charakterystycznego czy nawet dziwnego.
Europe must protect the identity of its peoples and the values and traditions peculiar to each of its States.
Europa musi chronić tożsamość swoich obywateli, a także wartości i tradycje charakterystyczne dla każdego państwa.
peculiar (også: distinctive, idiosyncratic, specific)
Nasza rodzina jest dość specyficzna.
And here, a very peculiar poster because, simply because of using the isometric perspective in the computer, it won't sit still in the space.
A tutaj... to bardzo specyficzny plakat, dzięki wykorzystaniu rzutu izometrycznego w komputerze, nie jest sztywno osadzony w przestrzeni.
However, in order to get the maximum return, it needs to remain firmly in line with accession priorities and the social and political conditions peculiar to each country.
Jednak by zapewnić maksymalne korzyści, musi być on ściśle związany z priorytetami akcesyjnymi i uwzględniać specyficzne warunki społeczne i polityczne każdego kraju.

Synonymer (engelsk) for "peculiar":

peculiar

Eksempler av "peculiar" på polsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishAt the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
Jednocześnie, panie przewodniczący, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny paradoks.
EnglishWe're all thought to have something very distinctive, if not peculiar.
Uważa się, że każde z nas ma w sobie coś charakterystycznego czy nawet dziwnego.
EnglishNot that peculiar -- there were only three women out of the 16 White House Fellows.
I nie ma w tym nic dziwnego - wśród 16 asystentów były tylko 3 kobiety.
EnglishSo the stuff I'm talking about is the peculiar problem of modern, affluent, Western societies.
Mówię zatem o dziwnym problemie nowowczesnych, bogatych, zachodnich społeczeństw.
EnglishThis committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Komisja, w której zasiadam, jest bardzo szczególną komisją Parlamentu.
EnglishBut the puzzle of why the universe emerged in that peculiar state is completely unsolved.
Ale zagadka pojawienia się wszechświata w tym specyficznym stanie jest kompletnie nierozwiązana.
EnglishThis is why we've ended up with such peculiar brains, that we like religion, and music, and art.
Dlatego właśnie otrzymaliśmy tak wyjątkowe mózgi, dzięki którym lubimy religię, muzykę i sztukę.
EnglishOur information is so peculiar in detail, so that cannot be searched as others can be searched.
Nasze informacje są tak osobliwe w szczegółach, że nie można ich przeszukiwać tak samo jak innych.
EnglishSo hang in there, and you come up with some pretty peculiar solutions.
Więc wiś tam a dojdziesz do dość niezwykłych rozwiązań.
EnglishThere are also endogenous reasons, peculiar to these two countries, especially in the case of Chad.
Są jeszcze wewnętrzne tego przyczyny, właściwe dla każdego z tych państw, a zwłaszcza dla Czadu.
EnglishI have endeavoured to try and understand the peculiar methodology adopted by those in authority in this area.
Staram się zrozumieć tę swoistą metodologię rybołówczej magistratury.
EnglishI, for one, have never come across a situation so peculiar to itself.
Nigdy nie spotkałem się z tak osobliwą sytuacją.
EnglishThey integrated with the building in really peculiar ways.
Znaki wplatały się w budynek na różne dziwne sposoby.
EnglishAnd it was all very peculiar, and my headache was just getting worse.
EnglishMr President, it is rather a peculiar day for us.
Panie przewodniczący! Dla nas to dość szczególny dzień.
EnglishEurope must protect the identity of its peoples and the values and traditions peculiar to each of its States.
Europa musi chronić tożsamość swoich obywateli, a także wartości i tradycje charakterystyczne dla każdego państwa.
EnglishRevolutions are peculiar in that they always seem inevitable after the fact but impossible before it.
Rewolucje są szczególne w tym sensie, że po fakcie zawsze wydaje się, że były nieuniknione, ale przed faktem wydają się niemożliwe.
EnglishAnd I thought that was incredibly peculiar.
EnglishYet, we are doing something really peculiar.
EnglishWe find ourselves living through peculiar circumstances in which, unfortunately, the financial crisis is now also affecting the real economy.
Żyjemy w ciekawych czasach, w których niestety, kryzys finansowy dotyka już także gospodarki realnej.