Engelsk-norsk oversettelse av "television"

EN

"television" norsk oversettelse

EN television
volume_up
{substantiv}

1. "broadcasting of images"

television (også: television)
U.S. television ratings include TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA and more.
Amerikanske TV-vurderinger inkluderer TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA og mer.
A lot of them made jokes about trying to get us to go to the back to get heavy television sets for customers.
Mange av dem vitset om å prøve å få oss til å gå på bakrommet og hente de tunge tv apparatene for kundene.
So it was kind of weird to see those images and those eyes stare back at me through a television.
Så det var litt skrudd å se disse bildene og disse øynene som så tilbake på meg gjennom TV.
television (også: television)
I get the phone call when the athlete is burning down on national television, and they were ahead by five strokes and now they can't get back on the course.
Jeg blir ringt opp, når sportsutøveren vises utbrent på riksdekkende fjernsyn, etter de var flere hakk foran, og nå kan de ikke komme tilbake på sporet.
And it got big enough to the point where there was a float last year at the Macy's Thanksgiving Day parade, and Rick Astley pops out, and rickrolls millions of people on television.
Og det nådde det punktet hvor det var en flåte tilstede ifjor ved Macy's Thanksgiving Day parade, og Rick Astley popper ut, og rickroller millioner av seere på fjernsyn.

2. "device for receiving broadcasts"

television (også: television)
U.S. television ratings include TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA and more.
Amerikanske TV-vurderinger inkluderer TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA og mer.
A lot of them made jokes about trying to get us to go to the back to get heavy television sets for customers.
Mange av dem vitset om å prøve å få oss til å gå på bakrommet og hente de tunge tv apparatene for kundene.
So it was kind of weird to see those images and those eyes stare back at me through a television.
Så det var litt skrudd å se disse bildene og disse øynene som så tilbake på meg gjennom TV.
television (også: television)
I get the phone call when the athlete is burning down on national television, and they were ahead by five strokes and now they can't get back on the course.
Jeg blir ringt opp, når sportsutøveren vises utbrent på riksdekkende fjernsyn, etter de var flere hakk foran, og nå kan de ikke komme tilbake på sporet.
And it got big enough to the point where there was a float last year at the Macy's Thanksgiving Day parade, and Rick Astley pops out, and rickrolls millions of people on television.
Og det nådde det punktet hvor det var en flåte tilstede ifjor ved Macy's Thanksgiving Day parade, og Rick Astley popper ut, og rickroller millioner av seere på fjernsyn.

3. "profession concerned with broadc"

television (også: television)
U.S. television ratings include TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA and more.
Amerikanske TV-vurderinger inkluderer TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA og mer.
A lot of them made jokes about trying to get us to go to the back to get heavy television sets for customers.
Mange av dem vitset om å prøve å få oss til å gå på bakrommet og hente de tunge tv apparatene for kundene.
So it was kind of weird to see those images and those eyes stare back at me through a television.
Så det var litt skrudd å se disse bildene og disse øynene som så tilbake på meg gjennom TV.

Eksempler av "television" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishWhat if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
Hva om vi hadde et afrikansk kringkastingsselskap som meldte afrikanske historier over hele verden?
EnglishBecause, the bottom line is, the sponsors love it, and he will expose her to television publicity all the time.
Fordi, til syvende og sist, reklame-annonsørene elsker det, og han vil eksponere henne til seerne hele tiden.
EnglishFurthermore, despite an extensive search by the SETI project, we haven't heard any alien television quiz shows.
Videre, til tross for omfattende søk av SETI-prosjektet, har vi enda ikke hørt noen utenomjordiske spørreprogrammer.
EnglishWe all know who he is on television. He's well educated, he's smart, he knows what Sylvia Browne is doing but he doesn't give a damn.
Vi vet alle hvem han er på fjernsynet. Han er belest. Han er smart. Han vet hva Sylvia Browne driver med, men han gir faen. Han bare bryr seg ikke.