Engelsk-norsk oversettelse av "like"

EN

"like" norsk oversettelse

NO
NO

"like" engelsk oversettelse

EN
EN

like {adverb}

volume_up
1. "somewhat similar to"
like
10:51 I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel.
10:51 Jeg talte nylig på et universitet hvor en student fortalte meg at det var en skam at nigerianske menn var overgripere lik farskarakteren i min novelle.
like
This led to a little breakdown -- (Laughter) -- which actually looked more like this.
Det førte til et lite sammenbrudd - (Latter) - noe som egentlig så mer slik ut.
It's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Det er et toseters, enmotors fly som virker på samme måte som alle andre småfly.
Everything was cauterized, and it was just like there was a void going through the body.
Alt var brent tett, og det var som om det var et tomrom -- gjennom kroppen.
NO

like {adverb}

volume_up
like

Eksempler av "like" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishWe sat in rows of desks like this, and we did most of our work pretty autonomously.
Vi satt på rekker med pulter, noe slikt, og vi jobbet for det meste selvstendig.
EnglishThe more you play, the better Listen Now gets at surfacing music you'll like.
Jo mer musikk du spiller, jo flinkere blir Lytt nå til å forstå musikksmaken din.
EnglishBut the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
Men ideen er, liksom, på en avis for eksempel, så viser vi deg relevante annonser.
English14:28 So we are now able to make very sophisticated motor planning, things like that.
14:28 Dermed har vi nå muligheten til å gjøre sofistikert motorikk og så videre.
EnglishMake any edits to the suggested solution (if you'd like to change anything).
Foreta eventuelle endringer i den foreslåtte løsningen (hvis du vil endre noe).
EnglishIf you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.
Hvis du vil endre standardsøkemotor, klikker du på Endre for å angi en annen.
EnglishIf you'd like to implement this functionality, please view the integration tutorial.
Se gjennom integrasjonsveiledningen hvis du vil implementere denne funksjonen.
EnglishThe more you play, the better Listen Now gets at surfacing music you'll like.
Jo mer du spiller av, jo flinkere blir Lytt nå til å forstå musikksmaken din.
EnglishArtist Chris Jordan shows us an arresting view of what Western culture looks like.
Kunstner Chris Jordan viser oss et arresterende syn på hvordan vestlig kultur ser ut.
EnglishIf you’d like to remove a song from your queue, select Menu > Remove from queue.
Hvis du vil fjerne en sang fra køen, velger du Meny > Fjern fra sangkøen.
EnglishTry signing in with the Google Account username and password you'd like to use.
Prøv å logge deg på med brukernavnet og passordet for Google-kontoen du ønsker å bruke.
EnglishHoney is sweet because we like it, not "we like it because honey is sweet."
Honning er søt fordi vi liker den, ikke "vi liker den fordi honning er søt."
EnglishAnd I want to talk about what a Web based on that idea of relevance might look like.
Og jeg vil snakke om hvordan et Internett basert på den idéen om relevanse kan se ut.
EnglishWhen you’d like to search for very specific terms, you can use the Verbatim tool.
Hvis du vil søke etter svært spesifikke søkeord, kan du bruke verktøyet for ordrett søk.
EnglishIf you would like to display ad URLs, you'll need to choose a different ad format.
Hvis du vil vise annonsenettadresser, må du velge et annet annonseformat.
EnglishOf course, if you don't like to touch people, I can always shove this up your nose.
Selvsagt, om du ikke liker å røre ved folk, kan jeg jo altids stikke denne opp nesa di.
English0:11 If you'd like to learn how to play the lobster, we have some here.
0:11 Om noen skulle ha lyst til å lære å "spille på hummere", så har vi noen her.
EnglishYou can walk across to another group, if you don't like your group, etc.
Dere kan gå over til en annen gruppe, hvis dere ikke liker gruppen deres, osv.
English4:40 Here's what our trawl samples from the plastic soup our ocean has become look like.
4:40 Dette er slik våre trålprøver fra plast-suppen våre hav er blitt til, ser ut.
EnglishIn 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities.
I 1915 hadde ikke akkurat avisene et anstrengt forhold til sitt samfunnsansvar.