Engelsk-norsk oversettelse av "Himalayas"

EN

"Himalayas" norsk oversettelse

Eksempler av "Himalayas"

Eksempler av "Himalayas" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishI'll take you to the top of the Himalayas.
English2:33 In the Himalayas, the third largest mass of ice: at the top you see new lakes, which a few years ago were glaciers.
2:33 I Himalaya, som er den tredje største samlinga av is, ser du no innsjøar, der det for få år sidan var isbrear.
EnglishSo I quit my degree, I headed off to the Himalayas, I became a monk, and I started studying meditation.
Min måte å håndtere det på var å bli en munk. Så jeg sluttet utdanningen, og dro til Himalaya. Jeg ble munk, og begynte å studere medisin.

Andre ord i vår ordbok

English
  • Himalayas

Flere oversettelser in den engelsk-norske ordboken.