Engelsk-norsk oversettelse av "here s how"

EN

"here s how" norsk oversettelse

Eksempler av "here s how"

Lignende oversettelser av "here s how" på norsk

here adverb
Norwegian
-'s
Norwegian
how adverb

Eksempler av "here s how" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishIf you know what you’re in the mood to hear, here’s how you can create a new station:
Hvis du vet hva du er i humør til å høre på, kan du lage en ny stasjon på følgende måte:
EnglishHere’s how you can change whose requests send you priority notifications.
Slik endrer du hvilke forespørsler som sender deg prioriterte varsler.
EnglishIf you know what you’re in the mood to hear, here’s how you can create a mix:
Hvis du vet hva du er i humør til å høre på, kan du lage en miks:
EnglishHere’s how you can change your payment method using your device or computer.
Slik endrer du betalingsmåten via enheten eller datamaskinen din.
EnglishBefore downloading an app, here’s how you can check if it offers in-app purchases.
Før du laster ned en app, kan du bruke denne fremgangsmåten for å sjekke om den tilbyr kjøp i appen.
EnglishHere’s how to add an exception on your browser for Google Play Books.
Slik legger du til unntak i nettleseren din for Google Play Bøker.
EnglishHere’s how you can play and control your music with the mini player.
Slik spiller du av og kontrollerer musikken med miniavspilleren.
EnglishFor example, here’s how to see pictures of red planets:
For eksempel kan du gjøre følgende for å se bilder av røde planeter:
EnglishHere’s how to review and change your settings for a game.
Slik gjennomgår og endrer du innstillingene dine for et spill.
EnglishOnce you’ve completed your pre-order, here’s how you can track your purchase before a book is released.
Når du er ferdig med forhåndsbestillingen, kan du spore kjøpet før boken er utgitt. Dette gjøres slik:
EnglishHere’s how to remove PayPal from your Google Wallet.
Slik fjerner du PayPal fra Google Wallet-kontoen din.
EnglishHere’s how you can buy or rent movies & TV shows:
Slik kjøper eller leier du filmer og TV-programmer:
EnglishHere’s how you can check if updates are available.
Slik sjekker du om det er tilgjengelige oppdateringer:
EnglishAfter you’ve installed Google Play Music for Chrome, here’s how you can add music to your library.
Når du har installert Google Play Musikk for Chrome, kan du følge disse trinnene for å legge til musikk i biblioteket:
EnglishHere’s how to see your latest multiplayer invitations.
Sånn ser du de nyeste flerspillerinvitasjonene.
EnglishHere’s how to see your latest gifts and requests.
Sånn ser du se de nyeste gavene og forespørslene.
EnglishHere’s how to change your notification settings.
EnglishHere’s how to turn on VoiceOver.
Følg denne fremgangsmåten for å slå på VoiceOver.
EnglishHere’s how to see your latest multiplayer invitations.
Du kan se gjennom og svare på flerspillerinvitasjoner via Innboks-menyen. Sånn ser du de nyeste flerspillerinvitasjonene.
EnglishHere’s how you can download your data.

Andre ord i vår ordbok

English
  • here s how

Ta en titt på den norsk-engelske ordboken til bab.la.