Engelsk-norsk oversettelse av "behalf"

EN

"behalf" norsk oversettelse

NO
EN

behalf {substantiv}

volume_up
behalf (også: stead)
volume_up
sted {n} (opptre på vegne av/i noens sted)
behalf (også: stead)
volume_up
vegne {n} (opptre på vegne av/i noens sted)
This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
Alt dette er på vegne av noe helt annet enn ens egen genetisk tilpassethet så klart.
Google cannot cancel orders on behalf of the seller.
Google kan ikke kansellere bestillinger på vegne av selgeren.
If you provide the correct test deposit, we’ll verify the bank account on your behalf.
Hvis du oppgir riktig testinnskudd, bekrefter vi bankkontoen på dine vegne.

Eksempler av "behalf" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThis is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
Alt dette er på vegne av noe helt annet enn ens egen genetisk tilpassethet så klart.
EnglishIf you provide the correct test deposit, we’ll verify the bank account on your behalf.
Hvis du oppgir riktig testinnskudd, bekrefter vi bankkontoen på dine vegne.
EnglishIf you are under 18, your parent or guardian will have to supply the confirmation on your behalf.
Hvis du er under 18 år, må en forelder eller verge gjennomføre bekreftelsesprosessen på dine vegne.
EnglishGoogle cannot cancel orders on behalf of the seller.
Google kan ikke kansellere bestillinger på vegne av selgeren.
EnglishI felt like a war photographer who takes pictures of terrible events, but doesn't intervene on their behalf.
Jeg følte meg som en krigsfotograf som tar bilder av grusomme hendelser men ikke griper inn for å hjelpe.
EnglishSomeone in the video call who has nominated themselves as an Interpreter will speak on your behalf during the video call.
En person i videosamtalen som har oppnevnt seg selv som Interpreter (Tolk), snakker på dine vegne i løpet av videosamtalen.
EnglishThe fundamental idea is that politicians are given mandate to speak for us, to make decisions on our behalf that affect us all.
Den grunnleggende ideen er at politikere får et mandant til å snakke for oss, ta avgjørelser for oss som påvirker oss alle.
EnglishIf that occurs Google will make reasonable efforts to recover the purchase price of the application, if any, from the originating Developer on your behalf.
I slike tilfeller vil vi innen rimelighetens grenser forsøke å innhente kjøpesummen fra utvikleren av programmet på dine vegne.
EnglishFor this reason, if you don't want 'on behalf of' to appear in any of your messages, we recommend using the SMTP servers of your other email provider.
Hvis du ikke vil at «på vegne av» skal vises i noen av meldingene dine, anbefaler vi at du bruker SMTP-tjenerne til den andre e-postleverandøren din.
EnglishSo you also have the ability for people to start coming together and acting on their own behalf in political and civic ways, in ways that haven't happened before.
Det er en mulighet for mennesker å komme sammen og handle på sine egne vegner, politisk og som borgere på måter som ikke har blitt gjort før.
EnglishWe'll add a footer to that email, explaining that you've instructed Google to send an email on your behalf after you've stopped using your account.
Vi legger til en bunntekst i denne e-posten som forklarer at du har bedt Google om å sende en e-post på dine vegne etter at du har sluttet å bruke kontoen din.
EnglishApps that are created by an automated tool or wizard service must not be submitted to Google Play by the operator of that service on behalf of other persons.
Apper som blir opprettet av et automatisk verktøy eller en veivisertjeneste, skal ikke sendes inn til Google Play av denne tjenestens operatør på vegne av andre.
EnglishYour app may not send SMS, email, or other messages on behalf of the user without providing the user with the ability to confirm the content and intended recipient.
Appen din kan ikke sende tekstmeldinger, e-poster eller andre meldinger på vegne av brukeren uten at brukeren har muligheten til å bekrefte innholdet og mottakeren.
EnglishGmail displays this information because many of the services that send emails on behalf of others don’t verify that the name that the sender gives matches that email address.
Gmail viser denne informasjonen fordi mange av tjenestene som sender e-post på vegne av andre, ikke kontrollerer at navnet på avsenderen stemmer med e-postadressen.