EN

beginning {substantiv}

volume_up
beginning (også: inception)
This was the Big Bang, the beginning of the universe.
Dette var Big Bang, universets begynnelse.
14:32 And I always thought that my beginning was at the Bowery Poetry Club, but it's possible that it was much earlier.
14:32 Og jeg har alltid trodd at min begynnelse var ved Bowery Poetry Club, men det er mulig at det var mye tidligere.
14:59 Stem cells provide hope for new beginnings -- small, incremental steps, cells rather than organs, repair rather than replacement.
14:59 Stamceller gir håp til en en ny begynnelse -- små, trinnvise steg, celler fremfor organer, utbedring fremfor utskifting.
beginning

Eksempler av "beginning" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English5:19 Tesla became the man who lit the world, but this was only the beginning.
5:19 Tesla ble mannen som lyste opp verden, men dette var bare begynnelsen.
EnglishI mentioned it briefly at the beginning; the protein is biodegradable and biocompatible.
Jeg nevnte såvidt i begynnelsen; at proteinet er nedbrytbart og biokompatibelt.
EnglishAnd, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
Og faktisk er noen forsikringsselskaper allerede begynt å tenke langs disse baner.
English3:32 Stephen Pink's Girlfriend: In the beginning, he's like, "Write something dirty!"
3:32 Pinks kjæreste: I begynnelsen sa han, "skriv noe sexy og skittent!"
EnglishBut I think we can see the very beginnings of a new story beginning to emerge.
Men jeg tror vi kan se starten på en ny fortelling komme til syne.
EnglishAnd that's what all good stories should do at the beginning, is they should give you a promise.
Og det er hva alle gode fortellinger bør gjøre i begynnelsen, de bør love dere noe.
English6:36 And if you look, you can see them happening, already beginning to emerge.
6:36 Og, hvis du ser nøye etter, kan du se at dette har begynt å skje, det begynner å vokse frem.
EnglishAnd all over India, at the end of about two years, children were beginning to Google their homework.
Og over hele India, etter omlag to år, begynte barna å Google hjemmeleksene sine.
EnglishRight now, phones don't go through the Web, but they are beginning to, and they will.
Akkurat nå går ikke alle samtaler over webben, men de begynner å gjøre det, og de vil gjøre det.
EnglishSince the beginning of globalization, the global narcotics market has expanded enormously.
Siden begynnelsen av globaliseringen har det globale narkotikamarkedet blitt enormt utvidet.
EnglishThe Arab uprisings have demonstrated that this is already beginning.
Opprørene i de arabiske landene har vist at dette allerede holder på.
EnglishAnd to make it more interesting, we'll start from the ending and we'll go to the beginning.
Og for å gjøre det hele mer interessant skal vi begynne med slutten og komme oss til begynnelsen.
EnglishBeginning March, 2013, Google Checkout Merchant Center will become Google Wallet Merchant Center.
Google Checkout Merchant Center kommer fra mars 2013 til å bli Google Wallet Merchant Center.
EnglishWhich is why the parasite is beginning to develop a resistance.
Noe som er grunnen til at ting er som de er, parasitten begynner å utvikle motstandsdyktighet.
EnglishYou're beginning to see the emergence of a multi-polar world.
Vi begynner å se en fremvekst av en multipolar verden.
English1:59 In most music, we think of the "one" as the downbeat, the beginning of the musical phrase: one, two, three, four.
1:59 I vanlig musikk anser vi "en" som starten, begynnelsen på den musikalske melodien.
EnglishTo finish, I would like to welcome the 4,700th baby born since the beginning of this talk.
For å avslutte, vil jeg gjerne ønske velkommen den fire tusen sju hundrede babyen som er blitt født siden dette foredraget startet.
EnglishThis was the Big Bang, the beginning of the universe.
EnglishI didn't save all of them, because I didn't realize at the beginning that it would be something that I would want to keep track of.
Jeg lagret ikke alt, for jeg i begynnelsen så jeg ikke at dette var noe jeg trengte å ta vare på.
EnglishAnd this was at the beginning of elections.

Synonymer (engelsk) for "beginning":

beginning